KUD "Visoko"

KUD “Visoko”Kulturno umjetničko društvo “Visoko”

 

Adresa: Hazima Dedića br.33
Telefon: 032/738 405; 061/ 348 872
e-mail: visoko.kud@gmail.com

 

www.visocko-oko.co.ba – www.magazinplus.eu