KUD "Biser-Donje Moštre"

KUD “Biser-Donje Moštre”Kulturno umjetničko društvo “Biser-Donje Moštre”

 

Adresa: Donje Moštre, OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”
Telefon: 062/329 540
e-mail:  mahir2112@gmail.com

 

www.visocko-oko.co.ba – www.magazinplus.eu