NaslovnicaBiHPrivredaKTK prodaje i...

KTK prodaje i Otkupnu stanicu u Topuzovo Polju

Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c.Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04,42/06 i 4/09), člana 51. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 28/05, 53/07 i 76/09) i Odluke NO  „KTK Visoko” d.d. Visoko broj: IX-1/12 od 27.06.2012. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje

JAVNI POZIV

Za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju otkupne stanice Visoko u Topuzovo Polju u vlasništvu „KTK Visoko“ d.d. Visoko Naziv predmeta:

Otkupna stanica Visoko
Adresa predmeta: Visoko, Kakanjska b.b.
Šifra predmeta: 11000266
Prodavac: „KTK Visoko” d.d. Visoko , Prijeko broj 1,Visoko putem
Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo

Kratak opis predmeta:

Predmet prodaje je Otkupna stanica Visoko u Topuzovom Polju uknjižen u z.k. il. 213, KO Kraljevac, k.c. 806/3 u naravi pomoćna zgrada u privredi br.1. sa pripadajućim zemljištem. Na predmetu prodaje upisana je hipoteka u korist Porezne Uprave – Kantonalni Porezni ured Zenica. Na predmetu prodaje upisana je zabilježba izvršenja u korist Zenicko – Dobojskog kantona Zenica i kompanije Sarl Gama Trading Company. Otkupna stanica se nalazi u naselju Topuzovo polje na regionalnom putu Visoko – Kakanj. Vanjske dimenzije objekta su 29,50 x 6,50 m. Poslovni prostor je spratnosti P+1 ukupne površine 440 m2. Objekt posjeduje
zemljište na kome je izgrađen ukupne površine 397 m2. Nekretnina u opisu predmeta označena je kao poljoprivredno zemljište, te je u vezi s tim izdato Uvjerenju Opcine Visoko broj: 01/2-02- 653/12, od 20.09.2012. godine u svrhu privatizacije.

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA:

1. Cijena ……………………………………………………………………………….350 bodova ili 35%

Početna cijena iznosi 350.000,00 KM. Cjelokupan iznos ugovorene cijene predmeta prodaje placa
se u gotovom novcu. Ponude sa cijenom nižom od početne cijene neće biti vrednovane po ovom
kriteriju.

2. Zapošljavanje dva radnika  „KTK Visoko“ d.d. Visoko………..350 bodova ili 35 %

Preuzimanje i zapošljvanje 2 (dva) radnika „KTK Visoko“ d.d. Visoko u roku od 30 dana po
zaključivanju kupoprodajnog ugovora i njihovo zapošljavanje na period od najmanje 3 (tri) godine
od dana prijema.

3. Nova finansijska ulaganja………………………………………………….300 bodova ili 30%

Nova finansijska ulaganja u iznosu od 35.000,00 KM u periodu od 12 mjeseci od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora i to u renoviranje objekta. Dodatno investiranje neće biti bodovano.

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača:

Pravo učešća na tenderu imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br.2/97,8/99,32/00,45/00,54/00, 61/01, 33/02, 28/04,  44/04,42/06 i 4/09). Ponuda se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačena šifra predmeta prodaje, šifra podnosioca ponude i naznaka “PONUDA”.

Uz kovertu sa ponudom podnosilac je dužan priložiti:
– posebnu zapecacenu kovertu na kojoj je napisano “IDENTITET”, šifra ponuðaca i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži podatke o identitetu podnosioca i izjavu da ponuđač ispunjava uvjet iz člana 3. Izmjena i dopuna Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/04). Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom poduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa

– posebnu zapecacenu kovertu na kojoj je napisano “DOKAZ O UPLATI”, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži dokaz o uplati depozita i dokaz o uplati naknade za učešće. Depozit u iznosu od 35.000,00 KM uplaćuje se na racun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo banke dd Sarajevo. Naknada za ucešće na tenderu u iznosu od 350,00 KM uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo banke dd Sarajevo.

Ponude se podnose bezuslovno, u skladu sa kriterijima iz javnog poziva neposredno ili preporućenom poštom na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Sarajevo, ul. Alipašina br. 41, do 23.11.2012. godine, do 16,00 sati ne otkrivajući pri tome identitet. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznaćenim rokom.

Ponuđač može odustati od učešća na tenderu o čemu je dužan pismenim putem obavijestiti Agenciju najkasnije 7 (sedam) dana prije roka utvrđenog za objavljivanje rangiranih ponuda. U tom slučaju ponuđač ima pravo na povrat depozita. Vrednovanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Vrednovanje ponuda, izbor najpovoljnije ponude i objavljivanje rangiranih ponuda vrši se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 28/05, 53/07 i 76/09). Javno objavljivanje najbolje rangiranih ponuda održati će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ul. Mustajbega Fadilpašića br. 1, dana  28.11.2012. godine u 11,00 sati.

Ostale informacije

Dodatne podatke i uvid u dokumentaciju zainteresovani mogu dobiti u Agenciji i od prodavca. Za sve dodatne podatke o predmetu prodaje i informacije o postupku tendera kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u Agenciji:

Jakov Gavran, 033-212-884

Odgovorna osoba u preduzeću:

Fuada Jusić, 062-273-847

Javni poziv ce biti objavljen u dnevnim novinama:
„Dnevni avaz“ Sarajevo
„Oslobođenje“ Sarajevo
„Dnevni list“ Mostar

Komentari

komentara

Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.