Kroz istraživanje života Matrakčije saznajemo i manje poznate podatke o Visokom

Istorija koja je gotovo bila zabranjena

629
Visoko, Sebilj, kip kralja Aleksandra Karađorđevića
Ljudi su se bavili naukom iz njima jasnih pobuda. Ima materijala koji govore o visočkoj čaršiji kao starijoj nego se to danas prikazuje. Kroz istraživanje o životu Matrakčije danas se dobijaju podaci o istoriji koja je gotovo bila zabranjena.

Varoš Visokog imala je šest mahala: Božana, Boljašina, Radiča, Ivana, Nenada i Tvrdisava. Tokom XV stoljeća niti se mijenjao broj mahala, niti su se mijenjali njihovi nazivi. Tek u XVI stoljeću došlo je do promjena u nazivima mahala koje su i dalje nosile isključivo nemuslimanska imena: mahala Grgura, mahala Pavla Cvitkova, mahala Stipana, mahala Mateja, mahala Radula i mahala Božidara.

Ovakav naziv mahala ostao je do kraja XVI stoljeća, s tom razlikom što je mahala Grgura dobila novo ime: mahala Nesuha sina Valdisavova. Broj domaćinstava u mahalama bio je prilično ujednačen i on se tokom XVI stoljeća kretao između 30 i 40 domaćinstava po jednoj mahali. Zahvaljujući pozitivnim privrednim i demografskim kretanjima krajem XV i početkom XVI stoljeća, grad je imao uočljiv porast. Međutim, nije došlo do formiranja novih stambenih dijelova, nego su se ta proširenja događala u okviru već postojećih mahala varoši. Broj domaćinstava u navedenim mahalama sada se kretao najčešće između 40 i 55. Samo jedna mahala bila je ispod te granice. To će u stvari predstavljati vrhunac razvitka varoškog dijela Visokog.

Goran Čakić/Visoko.co.ba

Komentari

komentara