Krizni štab FBiH izdao nove naredbe …

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva sagledao je epidemiološku situaciju u vezi s Covidom-19 u Federaciji BiH i donio novu naredbu te je dostavio kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje. Novom naredbom koja se primijenjuje od danas, 7. decembra 2020., opće mjere iz ranije naredbe produžene su za narednih 14 dana.

“Dnevni brojevi novih slučajeva Covida-19 i dalje su visoki i pozivaju na maksimalan oprez kako ne bi došlo do ponovnog većeg porasta s obzirom na to da je zdravstveni sistem i dalje pod velikim pritiskom. Kako bi se izbjegao porast broja slučajeva, potrebno je da svi zajedno nastavimo s odgovornim ponašanjem i poštivanjem trenutnih mjera. Svi trebamo biti svjesni važnosti odgovornog ponašanja kada se nalazimo u pandemiji i sezoni koja pogoduje širenju respiratornih infekcija, i zajednički cilj nam mora biti smanjenje prijenosa infekcije među stanovištvom kako bi se smanjio pritisak na bolnice i kako bi se zaštitili životi ljudi”, poručuju iz Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, prenosi Hayat.ba.

Novom naredbom, između ostalog, produžena je odredba kojom se “ograničava kretanje stanovništva na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od 23 sata do 5 ujutro narednog dana”, a iz Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva 11. novembra 2020. uputili su Instrukciju upravama policija i ministarstvima unutrašnjih poslova kantona o primjeni ove odredbe, koju možete naći OVDJE.

I dalje je obavezno nošenje zaštitne maske kako u zatvorenim javnim prostorima, tako i na otvorenim javnim prostorima:

“Naređuje se obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru uz poštivanje distance od minimalno dva metra, kao i u otvorenom prostoru. Izuzetak od nošenja zaštitnih maski su djeca mlađa od šest godina, osobe koje imaju probleme s disanjem zbog hroničnih bolesti ili koje ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe, npr. osobe s intelektualnim poteškoćama ili smetnjama u razvoju, osobe s oštećenjem sluha, sportisti na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima, vozači na biciklu, električnom romobilu i motociklu”, stoji u naredbi kojom se i dalje “nalaže poslovnim subjektima da reorganiziraju rad svojih uposlenika, na mjestima gdje nije moguće ispoštovati distancu od dva metra među uposlenima, tako što će reorganizirati radno vrijeme, organizirati rad u smjenama, omogućiti rad od kuće i primijeniti druge načine obavljanja radnih zadataka koji neće ugroziti djelatnosti i radne procese, a omogućit će poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.”

Kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva naredbom se dozvoljava uvođenje restriktivnijih i drugačijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Preporukama Kriznog štaba FMZ, između ostalog, stanovništvu na području Federacije BiH preporučuje se da izbjegavaju javna i privatna okupljanja i ograniče svoja kretanja, a osobama starije životne dobi, naročito onima s hroničnim bolestima, da izbjegavaju nepotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza te da redovno koriste zaštitnu opremu.

U slučaju prijeke potrebe za kretanjem, osobama starije životne dobi se preporučuje da to bude u periodu od 11 do 13 sati. Također, osobama starije životne dobi preporučeno je da maksimalno reduciraju odlaske u ordinacije kod porodičnog ljekara i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena njega te da najprije kontaktiraju telefonom proodičnog ljekara ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili ljekarski savjet.

U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak čula mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog kućanstva, da ostanu kod kuće te da se telefonski jave nadležnom ljekaru kako bi dobili daljnje upute.

SB