Krivična prijava protiv Amre Babić, Bajre Fejzića i vijećnika u OV Visoko

Ekskluzivno: Pogledajte šta sadrži krivična prijava protiv Amre Babić, Bajre Fejzića i vijećnika u OV Visoko koju je podnio ministar Dragoljub Brenjo

 

Izvor: visoko.co.ba

Jedinstven je ovo slučaj u Bosni i Hercegovini gdje ministar jedne kantonalne Vlade podnosi krivičnu prijavu protiv načelnice općine, predsjedavajućeg Općinskog vijeća i vijećnika koji su prekršili zakon prilikom imenovanja Upravnog odbora jednog Doma zdravlja. U posjedu smo dokumenata u kojima je sadržana pomenuta krivična prijava koja je u ovom mandatu nosilaca izvršne vlasti, osim ostalih, do sada najozbiljnija prijava i koja za razliku od onih sa lokalnog nivoa u slučajevima sumnjivog zapošljavanja i imenovanja u Upravne i Nadzorne odbore, zatim JKP “Visoko”, JP “Visoko Ekoenergija”, JU “Muzej Visoko”, KSC “Mladost”, JP “RTV Visoko”, ipak dolazi sa višeg nivoa i od ministra zdravstva ZDK.

Na osnovu člana 228. stav (1) i 230. Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH ministar Ministarstva zdravstva ZDK dr Dragoljub Brenjo podnio je krivičnu prijavu protiv Općinske načelnice Visoko Amre Babić i Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Visoko Bajre Fejzića što su, kako se navodi u krivičnoj prijavi od 14.02.2018.godine., protivno odredbama člana 5., 8., i 16. Zakona o zdravstvenoj zaštiti na nezakonit način imanovali člana upravnog odbora Javne ustanove “Dom zdravlja” Visoko kao predstavnika kantonalnog ministarstva čime su ostvarili obilježja krivičnog djela “Nesavjestan rad u službi”.

U ovoj krivičnoj prijavi je posebno interesantno da se za nesavjestan rad terete i sami vijećnici u OV Visoko pa se u skladu sa zakonom pokreće krivični postupak protiv prijavljenih kako bi se utvrdila njihova odgovornost i zbog postojanja opasnosti da bi ovakva nezakonita postupanja mogla proizvesti teške posljedice obzirom da su modelu ovakvog postupanja pristupile i neke druge općine Zeničko-dobojskog kantona, što predstavlja grubo narušavanje principa zakonitosti. Podnosilac krivične prijave od Tužilaštva ZDK na kraju prijave traži da se ovaj predmet uzme u obradu kao prioritetan.