Krivajini radnici dolaze pred Vladu

480

Grupa od oko 80 bivših radnika Krivaje, koji su ranijih godina ispunili uvjete za penziju, ovog ponedjeljka organizirano dolazi pred Vladu Federacije. Na ovaj korak su se odlučili jer prethodni saziv Vlade nije ispunio obavezu uplate doprinosa za staž, preuzetu prilikom prodaje imovine Krivaje u stečaju ortačkoj grupi, a novi premijer nije odgovorio na njihov zahtjev za sastanak.

Nakon što je istekao rok od 6 mjeseci, u kojem je Vlada Federacije trebala osigurati sredstva za uvezivanje staža, bivši radnici Krivaje koji su do kraja prošle godine ispunili uvjete za penziju tražili su sastanak sa novim federalnim premijerom zahtijevajući da “hitno i nedoložno Vlada Federacije u budžetu za 2015. predvidi sredstva kojima će uvezati staž i ljude poslati u penziju”.

Mjesec dana su čekali odgovor i rok je istekao. Kao i njihovo strpljenje te se odlučili – organizirano dolaze u Sarajevo.

Bivšim radnicima Krivaje, ali i onima koji rade u novom preduzeću, staž nije uvezan od 2004. godine. Posebnim sporazumom sa Sindikatom Krivaje prilikom prodaje imovine preduzeća u stečaju, u septembru prošle godine, Vlada Federacije je preuzela obavezu uplatiti doprinose svima koji ispune uvjete za penziju do kraja 2014. godine. Postoji i odluka starog saziva Vlade o osiguravanju 200.000 maraka za tu svrhu, koja na štetu ovih ljudi nikada nije realizirana.

 

Komentari

komentara