Kredit Vlade ZDK od 100.000 KM za 6 radnih mjesta u Baltic Group d.o.o. Visoko

Postoji još mogućnosti i sredstava za odobravanje značajnog broja kredita.

2134
Zgrada Vlade ZDK
Zgrada Vlade ZDK

Na prijedlog Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 10. sjednici, održanoj dana 13.05.2015. godine, donijela Zaključak o davanju saglasnosti IKB d.d. Zenica za odobravanje kredita privrednom društvu BALTIC GROUP d.o.o. Visoko, iz Kreditno-garancijskog fonda Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Odobreni kredit u iznosu od 100.000,00 KM, preduzeće će iskoristiti za realizaciju investicionog projekta „Pokretanje pogona za plastifikaciju metalnih proizvoda i proizvodnju krovnih limova“. Realizacijom projekta otvoriće se 4 nova radna mjesta, a pomoći će se i zadržavanje 2 postojeća radna mjesta. Investicioni projekat će osigurati proizvodnju plastificiranih čeličnih pocinčanih vijaka i proizvodnju trapeznih krovnih limova, sa osiguranim plasmanom kojim se podstiče izvoz i supstitucija uvoza.

Iz Kreditno-garancijskog fonda Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrava kredite privrednim društvima koja imaju potencijal za rast i to pod veoma povoljnim uslovima: kamatna stopa je samo 2,564%, rok povrata je 4 godine, a krediti se dodjeljuju sa grejs periodom do 2 godine.

Kako Kreditno-garancijski fond funkcioniše na principu revolvinga, novi krediti se odobravaju iz akumuliranih sredstava nastalih povratom ranije odobrenih kredita te Vlada trenutno raspolaže sredstvima za odobravanje značajnog broja novih kredita.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje kredita namijenjenih poslovnim aktivnostima privrednih društava ostaje otvoren do utroška sredstava, a može se preuzeti na linku: http://www.zdk.ba/javni-pozivi/

Komentari

komentara