Kralupi: Loša infrastruktura i mala podrška proizvođačima mlijeka od strane lokalne vlasti

Premijer Mirza Ganić i Esad Semić s saradnicima posjetili Kralupe: Loša infrastruktura i mala podrška proizvođačima mlijeka od strane lokalne vlasti

Prilikom obilaska terena uvidjeli smo mnoštvo problema, ali građani su se najviše žalili na lošu putnu infrastrukturu i na otvorenu kanalizaciju koja teče pored puta. U određenim naseljima nema javne rasvjete, a putevi su makadamski.

Veliki broj građana ovog kraja se bavi poljoprivredom kao osnovnim zanimanjem i u razgovoru s istim ističu nebrigu lokalnih vlasti spram poljoprivrede. Očekivali su značajniju podršku, ali ona je nažalost izostala. Jedinu konkretnu podršku za poljoprivredu imaju od Ze-Do kantona i FBIH.

Naš narod je vrijedan i radišan. Puni respekt, a vlast će se ako Bog da promijeniti!

Premijer Mirza Ganić je prisutne upoznao da Vlada Ze-Do kantona na godišnjem nivou za poljoprivrednike iz Visokog izdvoji preko milion konvertibilnih maraka, te podsjetio građane da je u 2019. godine Vlada Ze-Do kantona u saradnji s Federalnim ministarstvom za izbjeglice realizovala projekat asfaltiranja puta dužine 800 metara, širine 4 metra na potezu od Slatine prema Čifluku u vrijednosti od cca 131.000,00KM.

Visoko zaslužuje puno, puno bolje !!

Mirza Ganić