Koteks: Oglas za prodaju ili izdavanje u zakup nekretnina u Visokom

Koteks doo Tešanj: Oglas za prodaju ili izdavanje u zakup kompleksa nekretnina

Koteks doo Tešanj raspisuje

O G L A S

za prodaju ili izdavanje u zakup kompleksa nekretnina

Predmet prodaje ili zakupa: kompleks izgrađenih poslovnih zgrada u privredi sa zemljištem na kome su izgrađeni građevinski objekti i ekonomsko dvorište-tvornički krug ukupne površine 6081 m2

Lokacija: izgrađeni kompleks se nalazi na adresi Čekrekčije bb, općina Visoko

Cijena prodaje ili zakupa: po dogovoru

Za sve dodatne informacije molim obratite se na kontakt telefon: 032 650 818

zosradio.ba