Korak po korak, visočka pečenica ide prema oznaci geografski zaštićenog brenda

Za visočko suho meso se s pravom može reći da je po kvalitetu i tehnologiji proizvodnje jedinstveno sa dugom tradicijom koja u dokumentovanim zapisima doseže i do 17. stoljeća.

“Da bi bili nezamjenjivi, morate biti drugačiji od ostalih”,  tako je govorila francuska modna kreatorica Gabrielle “Coco” Chanel i postala nezamjnjiva u svijetu mode. Za visočko suho mesose s pravom može reći da je po kvalitetu i tehnologiji proizvodnje jedinstveno sa dugom tradicijom koja u dokumentovanim zapisima doseže i do 17. stoljeća. Pojava deklarisanog visočkog suhog mesa na tržištu sumnjivog porijekla i kvaliteta, nužno iziskuje što hitniju geografsku zaštitu, u narodu već poznatog brenda visočka pečenica.

 

Korak po korak

Geografski zaštiti i brendirati proizvod, u konačnici znači da takav proizvod sa posebnom tehnologijom proizvodnje, zanatskim kućnim radinostima i tradicionalnim odlikama nekog kraja više nigdje ne postoji i ne može se neki drugi proizvod pod tom oznakom pojaviti na tržištu i netko drugi prisvojiti njegove benefite.

Nema meze do visočke pečenice

Proces geografske zaštite je dug period i mnoge proceduralne radnje se moraju ispoštovati. Visočka pečenica je na doborm putu da uskoro postane zaštićeni proizvod, terenska istraživanja su završena, formirano je i Udruženje visočki proizvođači sudžuke i pečenice – “VIPS“, ostvaren je kontakt i održani sastanci sa strukom iz ove oblasti sa znanstvenim prepoznatljivim referencama. Zajednički aganžman Općine Visoko – nadležne Službe, članova VIPS-a i eminentnog profesora dr. Amira Ganića sa PPF-a Sarajevo koji se već više od decenije bavi znanstvenom tematikom vezanom za tehnologiju i odlike suhog mesa su garant da proces zaštite ide dalje, a na nedavnom radnom sastanku u Općini Visoko dogovoreni su naredni koraci.

 

Podnošenje zahtjeva

Što je to od čega se pravi visočka pečenica, koji dio mesnog trupa se koristi, sirovina, koja sol se koristi, period dimljenja i ostali detalji tehnologije proizvodnje su parametri koji se moraju i koji će se definisati u narednom periodu kako bi se došlo do faze podnošenje zahtjeva za geografsku zaštitu Agenciji za sigurnost hrane BiH.

Loptica se sada „prebacuje“ na nauku, struku, a u periodu koji slijedi prof.dr. Ganić će detaljno sa mesoprerađivačima proći cjelokupan proces tehnologije proizvodnje, te isti unificirati za svakog zainteresovanog proizvođača člana Udruženja “VIPS” čime bi se opisala cjelokupna specifikacijavisočke pečenice od ulaznih sirovina do konačnog proizvoda. Gledajući sa aspekta proizvođača, šta donosi geografski zaštićen proizvod, jeste bolja pozicioniranost na tržištu, prepoznatljiv kvalitet i što je najvažnije spriječit će se prevare na koje nailaze potrošači kada im se pod sinonimom visočke pečenice prodaje pečenica sumnjivog porijekla i kvalitete.

Sada je na struci i nauci da odrede parametre

 

Poziv za članstvo u Udruženje

Zasigurno da u cijeloj BiH, pa i šire nema nigdje tako veliki broj suhomesnatih zanatskih proizvođača sudžuke i pečenice na tako malom prostoru kao što je to slučaj u Visokom sa jako dugom tradicijom. Naseljena mjesta Arnautovići, Mulići, Poriječani, Gračanica srce su ove proizvodnje i mjesta u kojima trenutno preko 40 zanatskih registrovanih obrtnika se bavi proizvodnjom suhomesnatih proizvoda.

Novoformirano Udruženje “VIPS” okuplja proizvođače i mesoprerađivače, te sugeriraju da se što veći broj proizvođača uključi u rad Udruženja jer postoji mnogo benefita koji se mogu iskoristiti samo ako postoje grupisani proizvođači sa jasnim ciljevima i aktivnostima. Upis novih članova je u toku, a svi zainteresovani pristupnice i ostale informacije mogu dobiti kod predsjednika Udruženja, Edina Babića, Arnautovići br. 1. Visoko.

Autor: Adi Pašalić
www.agroklub.ba