Lokalne TemeKonkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija

Na osnovu člana 30. Statuta Grada Visoko (“Službeni glasnik Grada Visoko”, broj:10/21) i budžeta Grada Visoko za 2024. godinu (“Službeni glasnik Grada Visoko“, broj:11/23 i 2/24), Gradonačelnik objavljuje:

KONKURS

za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Grada Visoko za akademsku 2023/2024. godinu

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
 2. da imaju prebivalište na području Grada Visoko;
 3. da su redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, bez obzira na način finansiranja studija (redovni koje finansira osnivač visokoškolske ustanove i redovni samofinansirajući);
 4. da su upisali ljetni semestar akademske 2023/2024. godine;
 5. da nisu stariji od 30 godina i da nisu ni u kakvom radnom odnosu.

Pravo učešća na konkursu nemaju:

 1. studenti koji primaju stipendiju od drugog stipenditora;
 2. studenti koji obnavljaju godinu studija;
 3. studenti koji su već jednom dobili stipendiju za određenu godinu studija na istom ili drugom fakultetu;
 4. studenti u statusu apsolventa.

Uz prijavu na konkurs potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 • prijava prebivališta (ne starija od 6 mjeseci);
 • uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta (obavezan podatak o ciklusu studija i semestru);
 • za studente prve godine prvog ciklusa studija svjedodžbe I-IV razreda srednje škole;
 • za studente prve godine prvog ciklusa studija dokaz o izboru učenika generacije u srednjoj školi;
 • za studente drugih i viših godina prvog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2023/2024. godini;
 • za studente drugog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2023/2024. godini (kao dokaz o položenim ispitima u prvom ciklusu studija moguće je dostaviti dodatak diplomi, ukoliko postoji izvedena prosječna ocjena);
 • izjava o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista (ovjerena u šalter sali Grada ne starija od 6 mjeseci);
 • dokaz o statusu i primanjima za sve punoljetne članove domaćinstva (za zaposlene uvjerenje pravnog lica o prosjeku posljednje tri mjesečne plaće; za privatne poduzetnike uvjerenja nadležne porezne ispostave o izmirenim poreznim obavezama vlasnika samostalne djelatnosti i uvjerenje o prosjeku za tri mjesečne plaće; za penzionere kopija posljednjeg čeka penzije; za nezaposlene uvjerenje Službe za zapošljavanje; za nezaposlene koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje kopija zdravstvene knjižice; za redovne učenike/studente uvjerenje o statusu).

NAPOMENA: Kandidati čija ukupna mjesečna primanja porodice po članu domaćinstva prelaze 300 KM, što znači da ne ostvaruju bodove po osnovu materijalnog statusa, nemaju obavezu dostavljanja dokaza o statusu i primanjima za svakog člana domaćinstva, a smatrat će se da je dokumetacija potpuna.

 • dokaz o socijalnom statusu (studenti bez oba roditelja, studenti s invaliditetom, studenti štićenici ustanove bez roditeljskog staranja – potrebna potvrda izdata od strane ustanove u koju su smješteni kandidati/štićenici ustanove bez roditeljskog staranja);
 • dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnosti (ovjerena izjava kandidata i potvrda registriranog romskog udruženja);
 • rodni list;
 • potvrdu banke o broju računa na koji se može uplatiti stipendija (potrebno je da potvrda banke sadrži broj tekućeg računa aplikanta-kandidata i broj transakcijskog računa banke);
 • ovjerenu izjavu:
 • izjava kandidata da ne prima stipendiju od drugog stipenditora,
 • izjava kandidata da nije ni u kakvom radnom odnosu,
 • izjava kandidata o pristanku korištenja dostavljenog broja bankovnog računa u svrhu konkursa.

Kandidati koji studiraju izvan Bosne i Hercegovine dužni su dostaviti uvjerenje koje izdaje visokoškolska ustanova prevedeno na jedan od službenih jezika BiH, kao i informaciju o sistemu ocjenjivanja, ukoliko se razlikuje od sistema ocjenjivanja BiH.

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

NAPOMENA: Studenti koji su podnijeli prijavu na Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2023/2024. godinu, od 26.03.2024. godine, koji su u konkurenciji za dodjelu stipendije za tekuću akademsku 2023/2024. godinu, NISU OBAVEZNI DOSTAVLJATI PRIJAVU po ovom Konkursu.

Nakon objave konačnog spiska dodjeljenih stipendija od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport svi studenti koji ne budu dobili stipendiju, bit će po automatizmu u konkurenciji za stipendiju koju je raspisao Grad Visoko ovim Konkursom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u šalter sali Grada Visoko i putem pošte na adresu: Grad Visoko, Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti, sa naznakom „Prijava na Konkurs za dodjelu stupendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Grada Visokog za akademsku 2023/2024. godinu“ najkasnije do 14.06.2024. godine, do 16 sati.

GRADONAČELNIK

mr.sci  Mirza Ganić dipl.ing,


Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.

NAJNOVIJE