Konjički klub Visoko

KonjickiKvisKonjički klub Visoko iz Visokog osnovan je na inicijativu nekoliko ljubitelja konja i jahanja. Začetci ljubavi prema konjima počinju dolaskom dva trkača grla u Visoko i osnivanjem tima koji je ta grla vodio na konjičke utrke širom BiH. Tada nastaje i ideja o osnivanju udruženja-konjičkog kluba i trajala je nekoliko godina sve dok se nisu stvorili uslovi. U početku se radilo o nekoliko vlasnika grla koji su skupa jahali i razmjenjivali stećena iskustva sa ostalim vlasnicima iz čitave BiH. Da bi se nakon par godina rada i djelovanja kluba ta ljubav proširila na preko stotinu članova i ljubitelja konja koji su osjetili ljepote i vrijednosti jahanja i druženja s tim divnim stvorenjima.
Predsjednik kluba: Trako Memnun
Adresa: Zanatski centar bb, 71300 Visoko
Telefon/fax: 032 735 900
Mob: 061 554 655 (Memnun)
Web: www.konji.ba
e – mail: kkvisoko@konji.ba
ID: 4 2 1 8 6 4 1 9 6 0 0 0 4
Žiro račun: Bosna Bank International: 1413010009249450

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus