Konjički klub “Plavo oko” Visoko (Video-Foto)

Jedan od mlađih konjičkih klubova u Visokom “Plavo oko” posjetili smo minulog vikenda.
Na moštranskom Golom brdu – na imanju porodice Dokso zatekli smo radnu atmosferu, a kroz video i izjavu Osmana Bešića, instruktora jahanja i trenra, te fotografijama približićemo vam ljubav dječaka i djevojčica prema ovom sportu.

Osim toga, možete ih pratiti i kontaktirati na FB profilu: Konjički klub “Plavo oko” Visoko