Kongres lokalnih i regionalnih vlasti u Strasbourgu: Gradonačelnica Visokog potpisnica Sporazuma o međusobnoj saradnji

Na poziv Vijeća Evrope u BiH, a u sklopu programa Evropske Unije „Izgradnja mjera povjerenja“, gradonačelnica Babić sa ostalih šest načelnica u Bosni i Hercegovini ove sedmice boravi u službenoj posjeti institucijama u Strasbourgu.

Načelnice općina Drvar, Istočni Drvar, Jezero, Kalinovik, Mrkonjić Grad, Novo Goražde i gradonačelnica Visokog specijalne su gošće Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope u Strasbourgu, a u narednih nekoliko dana očekuju ih zvanični tematski sastanci sa Andersom Knapeom, predsjednikom Kongresa, Annom Capello direktoricom Evropskog vijeća za igradnju programa mjera povjerenja, Marijom Pejčinović-Burić, generalnom sekretarkom Vijeća Evrope, Liliane Maury Pasquier, predsjednicom Parlamentarne Skupštine Vijeća Evrope, Ivanom Orlićem, Ambasadorom u Misiji BiH pri Vijeću Evrope, kao i drugim predstavnicima institucija EU.

Cilj ove službene posjete je svečano potpisivanje Sporazuma o međuopćinskoj/gradskoj saradnji žena načelnica/gradonačelnica u BiH putem kojeg će svoje aktivnosti usmjeriti na unapređenje institucionalnih mehanizama saradnje općina/gradova sa uključivanjem građana i ostalih aktera društva u sve faze kreiranja i primjene javnih politika iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Sporazum o saradnji načelnica/gradonačelnica općina i gradova u Bosni i Hercegovini je dokument kojim se utvrđuju zajedničke vrijednosti, ciljevi, načela, aktivnosti i prioriteti na poboljšanju oblika i sadržaja saradnje među općinama i gradovima, te imperativu promoviranja uloge žena u javnom, ekonomskom, političkom i društvenom životu Bosne i Hercegovine, a u interesu cjelokupnog stanovništva općina, gradova, entiteta, kao i države BiH u cijelosti.

Svrha ovog Sporazuma je uspostaviti partnerstvo između potpisnica i saradnju u područjima od obostranog interesa u vezi sa razvojem općina/gradova potpisnica, te naročito osnaživanja žena, mladih, djece i drugih marginaliziranih grupa na principima jednakopravnosti, sa posebnim akcentom na  zajedničko istupanje spram institucija međunarodne zajednice van i u BiH.

Umrežavanje i saradnja lokalnih vlasti preduvjet je dugoročnog  mira i stabilnosti, te ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine.Sporazum je inspirisan načelima ljudskih prava, vladavine zakone i demokratije Vijeća Evrope, čija je BiH članica od 24. aprila 2002. godine.

Press Grada Visoko