Konačno odgovorili: Ovih 13 ljudi je nova vlast zaposlila u Općini od 2012.godine do danas

3861

Oni koji prate visočku politiku upoznati su sa pitanjima vijećnika Šćepanovića (SDP) o upošljavanju u Općini. Pitanja su postavljana načelnici Babić i na njih nikada nije dobio odgovor.

Nakon mnogih spekulacija o stranačkim, rodbinskim uhljebljavanjima, nepotizmu i tzv. ugovorima o djelu, dolazimo do istine ili tačnije do odgovora kojeg je dobio vijećnik Jasmin Omanović (SBB). Naime, vijećnik Omanović je na 26. sjednici postavio pitanje o zaposlenima u Općini Visoko od 2012. do danas.

Odgovor koji je dobio nam otkriva “sve“ – koga je načelnica zaposlila od preuzimanja svog mandata!? Još bi bilo lijepo da su vijećniku Omanoviću tačno i precizno odgovorili koliko nas porezne obveznike sve to košta bruto u konvertibilnim markama, ali za sad ni ovo nije loše.

Na pitanje vijećnika Jasmina Omanovića, postavljeno na 26. sjednici Općinskog vijeća Visoko dostavljamo slijedeći odgovor:      

U periodu od 2012. godine do danas u radni odnos u Jedinstveni općinski organ uprave Općine Visoko primljeno je 13 uposlenika. Šest uposlenika, državnih službenika, primljeno je putem Agencije za državnu službu, koja je provela konkursnu proceduru. Sedam uposlenika, namještenika, primljeno je po konkursnoj proceduri utvrđenoj Zakonom o namještenicima u organima državne službe u FBiH. U 2014. godini imenovan je savjetnik Općinske načelnice Visoko za pitanja kapitalnih ulaganja u infrastrukturne projekte i lokalni ekonomski razvoj.

U navedenom periodu radni odnos je prestao za 20 uposlenika. Po osnovu sticanja uvjeta za odlazak u penziju, prestao je radni odnos za 18 uposlenika, jedan uposlenik je umro, a jedan uposlenik je napustio Općinu.

Spisak primljenih uposlenika po službama:

Služba Civilne zaštite

  1. Karavdić Amir – namještenik (SSS), raspoređen na poslove referent-vatrogasac,

Služba za opću upravu i inspekcijske poslove

  1. Mević Fatima – namještenik (OŠ), raspoređena na poslove namještenik na održavanju čistoće,
  2.  Nalčo Mufid – namještenik (SSS), raspoređen na poslove referent za održavanje instalacija i poslovi centralnog grijanja,
  1.  Čelebić Nedim – namještenik (SSS), raspoređen na poslove viši referent za vođenje matičnih knjiga i ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa u mjesnom uredu,
  1. Šahinović Mahir – državni službenik (VSS), postavljen na poslove komunalno-putni inspektor,

Služba za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj 

1. Osmanbegović Almir – namještenik (VŠS), raspoređen na poslove viši samostalni referent za investicije i planiranje razvoja,

2. Kovač Faruk – namještenik (SSS), raspoređen na poslove viši referent za poslove likvidacije i fakturisanja,

3. Karavdić-Čengić Belma – državni službenik (VSS), postavljena na poslove Šef Odsjeka za finansije,

4. Frljak Alma – državni službenik (VSS), postavljena na poslove stručni saradnik za postupak javne nabavke,

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina

  1. Karavdić Mahir – namještenik (SSS), raspoređen na poslove viši referent-eko-redar,

Memišević-Ihtijarević Aida – državni službenik (VSS), postavljena na poslove stručni saradnik za upravno-pravne poslove,

Služba za poslove Općinskog načelnika    

  1. Koso Amila – državni službenik (VSS), postavljena na poslove stručni saradnik za normativnu djelatnost i ljudske resurse,
  2. Mataradžija Milada – (VSS) imenovana za savjetnika Općinske načelnice Visoko za pitanja kapitalnih ulaganja u infrastrukturne projekte i lokalni ekonomski razvoj,       

Služba za poslove Općinskog vijeća

  1. Halilbegović Muhamed – državni službenik (VSS), postavljen na poslove stručni saradnik za radna tijela Općinskog vijeća. 

 

 

Komentari

komentara