Konačna rang lista za stažiranje u Općini Visoko

KONAČNA RANG LISTA ZA PRIJEM LICA

SA ZAVRŠENOM VSS U JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE VISOKO, NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

 

Red.

br.

 

Prezime i ime kandidata

Ukupno ostvareni bodovi
 

Diplomirani pravnik, bachelor prava

1. Edna Alihodžić

49,50

2. Zineta Omerbegović

48,87

3. Ibrahim Tatar

46,13

4. Amina Kubat

46,12

5. Emina Halilović

46,00

6. Enesa Halilović

43,87

Izabrani su kandidati zaključno sa  red.br.5

 

Diplomirani ekonomista, bachelor  ekonomije

1.

Selma Smajović

51,25

2.

Dalila Džafić

46,13

3.

Mevlana Karavdić

38,62

4.

Haris Ferizović

35,12

Izabrani su kandidati zaključno sa red.br.2

 

Diplomirani inženjer građevinarstva, bachelor inženjer građevinarstva

1.

Emir Mehmedagić

48,87

2.

Dženan Alijagić

44,74

Izabrani su kandidati zaključno sa red.br.2

 

Diplomirani inženjer poljoprivrede, bachelor poljoprivrede

1.

Muhamed Lemeš

51,50

2.

Melisa  Hasagić

46,50

3.

Elmira Gurdić

45,37

4.

Badema Alijagić

34,62

Izabrani su kandidati zaključno sa red.br.2

 

Diplomirani žurnalista, bachelor žurnalistike

1.

Ilma Kadrić

50,25

2.

Memnun Kadić

46,25

Izabran je kandidat pod rednim brojem 1

 

Diplomirani socijalni radnik

1.

Aldina Begić – Tokmo

56,75

2.

Edna Greda

43,38

3.

Lejla Džafić

43,00

4.

Nermin Smajlović

42,38

5.

Dejana Koprivica

38,75

6.

Adnan Begić

30,75

Izabrani kandidati zaključno sa red.br.2

 

Diplomirani arheolog, odnosno bachelor arheologije

1.

Samra Terzić

53,38

Izabrani su kandidati  pod rednim brojem 1

 

Diplomirani biolog, magistar mikrobiologije 

1.

Emina Hodžić – Mrkalić

47,50

Izabran je kandidat pod rednim brojem 1

Diplomirani politolog, smjer sigurnost

1.

Amar Delić

47,75

Izabran je kandidat pod rednim brojem 1

Diplomirani kriminalist

1.

Mehmedagić Belmin

48,50

Izabran je kandidat pod rednim brojem 1

Diplomirani inžinjer geodezije

Nije bilo prijavljenih kandidata

 

Diplomirani inženjer arhitekture-bachelor inž.arhitekture

Nije bilo prijavljenih kandidata

 

Diplomirani inžinjer mašinstva, bachelor mašinstva

Nije bilo prijavljenih kandidata

 

Kandidati koji ne ispunjavaju uslove po Javnom pozivu:

 

  1. Smajlović Dalila, prirodno – matematički fakultet, bachelor inžinjerske mikrobiologije, magistar biologije – smjer biohemija, fiziologija (kandidat sa stečenim stručnim zvanjem koje nije bilo traženo u Javnom pozivu),
  2. Alihodžić Amina, bachelor uprave (kandidat sa stečenim stručnim zvanjem koje nije bilo traženo u Javnom pozivu),
  3. Omanović Hanka, bachelor uprave (kandidat sa stečenim stručnim zvanjem koje nije bilo traženo u Javnom pozivu),
  4. Trako Emina, bachelor uprave (kandidat sa stečenim stručnim zvanjem koje nije bilo traženo u Javnom pozivu), nedostaje prijava na Javni poziv,
  5. Šabović Amel, bachelor mirovnih studija, demokratije i ljudskih prava (kandidat sa stečenim stručnim zvanjem koje nije bilo traženo u Javnom pozivu),
  6. Gačan Amina, bachelor prehrambene tehnologije (kandidat sa stečenim stručnim zvanjem koje nije bilo traženo u Javnom pozivu)