Konačna rang lista volontera …

KONAČNA RANG LISTA

ZA PRIJEM LICA SA ZAVRŠENOM VSS U JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE VISOKO, NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

 

Red.

br.

 

Ime i prezime kandidata

Ukupno ostvareni bodovi
Diplomirani pravnik, bachelor prava

1.

Enesa Halilović

29,90

2.

Anida Burko

26,84

3.

Hazema Dedić

26,75

 4.

Ajla Čurt

17,59

5.

Harun Rezaković

16,50

Izabrani su kandidati zaključno sa red.br.5

Diplomirani ekonomista, bachelor  ekonomije

1.

Meliha Fejzić

31,44

2.

Mejrema Dautović

25,25

3.

Almina Čeljo

24,53

4.

Selma Mujanović

24,06

Izabrani su kandidati zaključno sa red.br.4

Diplomirani inženjer građevinarstva, odnosno bachelor inžinjer građevinarstva

1.

Evelina Berhamović

34,65

2.

Muhamed Karamehić

19,09

Izabrani su kandidati zaključno sa red.br.2

Bachelor turizma i zaštite životne sredine

1.

Amela Jusufović

36,84

Izabran je kandidat pod rednim brojem 1

Diplomirani žurnalista, bachelor žurnalistike smjer novinarstva

1.

Memnun Kadić

17,90

Izabran je kandidat pod rednim brojem 1

Bachelor regionalnog prostornog planiranja

1.

Samir Valjevac

26,44

Izabran je kandidat pod rednim brojem 1

Diplomirani inžinjer, bachelor saobraćaja i komunikacija, smjer saobraćaj

1.

Ismet Salihspahić

26,93

2.

Delila Hasić

26,78

Izabrani kandidati zaključno sa red.br. 2

Diplomirani socijalni radnik, bachelor socijalnog rada

1.

Amila Džerizović

28,00

2.

Lejla Osmanbegović

25,50

3.

Dejana Koprivica

22,81

4.

Mirsada Herceglija

22,46

5.

Adnan Begić

16,00

6.

Medina Gađun

15,31

Izabrani kandidati zaključno sa red.br.3

 

Visoko, 08.05.2018. godine.

Komisija za provođenje Javnog poziva za prijem volontera

 

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG POZIVA POGLEDAJTE OVDJE