Konačna rang lista volontera

PRIJEM VOLONTERA: KONAČNA RANG LISTA

KONAČNA RANG LISTA

ZA PRIJEM LICA SA ZAVRŠENOM VSS U JEDINSTVENI GRADSKI ORGAN UPRAVE GRADA VISOKO, NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 Red.br. Ime i prezime kandidataUkupno ostvareni bodovi
Diplomirani pravnik, bachelor prava
1.Grcić – Emšo Evelina55,50
2.Imamović Berina55,00
Izabrani su kandidati zaključno sa  red.br.2
Diplomirani ekonomista, bachelor  ekonomije
1.Salkić Nedžma51.00
2.Valjevac Jasmina68.00
Izabrai su kandidati zaključno sa red.br.2
Diplomirani socijalni radnik, bachelor socijalnog rada
1.Džakovac Amela63.00
2.Hadžić Neira57.50
3.Fišek Fatima56.50
Izabrani kandidati zaključno sa red.br.1
Diplomirani inžinjer građevinarstva
1.Ibrišević Amina58,50
Izabrani su kandidati zaključno sa red.br. 1
Bachelor uprave
1.Alibegović Berina48.00
Izabrani su kandidati zaključno sa red.br. 1
Bachelor inženjer mašinstva
1.Begić Midha66.1
2.Provalić Harun63
3.Hajduković Adelisa55.5
Izabrani su kandidati zaključno sa red.br. 1
Bachelor ekonomike poljoprivrede i prehrambene industrije
1.Begić Lejla57,50
Izabrani su kandidati zaključno sa red.br. 1
Bachelor geodezije
1.Alibegović Melika58.90
Izabrani su kandidati zaključno sa red.br. 1
Bachelor filozofije
1.Kapetanović Irhad50,60
Izabrani su kandidati zaključno sa red.br. 1

Visoko, 30.06.2020.godine 

Komisija za provođenje Javnog poziva za prijem volontera