Konačna rang lista volontera

PRIJEM VOLONTERA: KONAČNA RANG LISTA

KONAČNA RANG LISTA

ZA PRIJEM LICA SA ZAVRŠENOM VSS U JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE VISOKO, NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 Red.br. Ime i prezime kandidataUkupno ostvareni bodovi
Diplomirani pravnik, bachelor prava
1.Emina Jusić59,50
2.Anila Ajdinović59,37
3.Abas Avdagić56,86
Izabrani su kandidati zaključno sa  red.br.3
Diplomirani ekonomista, bachelor  ekonomije
1.Adis Vila61,49
Izabran je kandidat pod rednim brojem 1
Bachelor turizma i zaštite životne sredine
1.Amir Zečević56,88
Izabran je kandidat pod rednim brojem 1
Diplomirani žurnalista, bachelor žurnalistike smjer novinarstva
1.Naida Delalić67,11
2.Adna Begić64,25
Izabrani su kandidati zaključno sa  red.br.2
Bachelor poslovne informatike
1.Ahmed Uzunović53,49
Izabran je kandidat pod rednim brojem 1
Diplomirani socijalni radnik, bachelor socijalnog rada
1.Amna Šehić69,88
2.Ajla Smajlović65,00
3.Meldisa Džafić63,63
4.Vahdeta Husić62,63
5.Merima Dervić56,50
6.Medina Gađun50,62
Izabrani kandidati zaključno sa red.br.6

Visoko, 03.05.2019.godine

 Komisija za provođenje Javnog poziva za prijem volontera