Konačna rang lista primljenih lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

KONAČNA RANG LISTA

ZA PRIJEM LICA SA ZAVRŠENOM VSS U JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE VISOKO, NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

 

Red.

br.

 

Ime i prezime kandidata

Ukupno ostvareni bodovi
Diplomirani pravnik, bachelor prava

1.

          Adna Duharkić

64,00

2.

          Merima Hrnjić

56,00

3.

          Merima Bukić

49,38

Izabrani su kandidati zaključno sa  red.br.3

Diplomirani ekonomista, bachelor  ekonomije

1.

          Ajla Bečar

54,88

2.

          Minela Mandžić

54,63

3.

          Emina Džafić

52,38

Izabrani su kandidati zaključno sa red.br.3

Diplomirani žurnalista, bachelor žurnalistike

1.

          Dženita Mihaljević

57,50

2.

          Enida Serdarević – Hebib

55,38

Izabrani su kandidati zaključno sa red.br.2

Diplomirani inžinjer, bachelor saobraćaja i komunikacija

1.

          Lejla Mušinbegović

52,88

2.

          Samir Jusić

51,13

Izabrani kandidati zaključno sa red.br. 2

Diplomirani historičar umjetnosti, bachelor historije umjetnosti

1.

          Dženana Arnautović

58,13

Izabrani kandidati zaključno sa red.br.1

Diplomirani politolog, bachelor politologije

1.

          Aida Kahvić

50,51

Izabrani su kandidati zaključno sa  red.br.1

Diplomirani inženjer poljoprivrede, bachelor poljoprivrede

1.

          Aida Tatar

62,63

2.

          Sanela Puščul

57,26

Izabrani su kandidati zaključno sa red.br.2

Doktor veterinarske medicine

1.

          Ramiza Mihaljević

56,76

2.

          Merima Efendira

56,13

3.

          Naida Ramić

53,13

    Izabrani su kandidati zaključno sa red.br. 3

 

Visoko, 28.11.2018.godine.

 

  Komisija za provođenje Javnog poziva za prijem volontera.

 

 

 

Press Općine Visoko