Konačna lista za dodjelu stipendija redovnim studentima

Na osnovu raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području ZDK za akademsku 2017/2018.godinu, Komisija je sačinila Konačnu preliminarnu listu na koju kandidati imaju mogućnost ulaganja žalbe.

Konačna preliminarna lista može se pogledati na Oglasnoj ploči Općine Visoko svakim radnim danom od 08:00 – 16:00, počev od 05.05.2018. i web stranici Općine Visoko.

Kandidati na Konačnu preliminarnu lista mogu uložiti žalbu putem nadležne Službe koja se podnosi Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK u roku od 8 dana od dana objavljivanja Obavijesti konačne preliminarne liste na Oglasnoj ploči Općine Visoko Službi za finansije, privredu i  društvene djelatnosti, na protokol Općine Visoko.

 

KONAČNU PRELIMINARNU LISTU MOŽETE POGLEDATI OVDJE