Konačna lista stipendista Ministarstva za boračka pitanja ZDK za studijsku 2016/2017 godinu

Ministarstvo za boračka pitanja ZDK je u skladu sa članom 24. stava (2) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica dostavilo spisak kandidata sa 153 studenta kojima je dodjeljena stipendija za studijsku 2016/2017 godinu.

U prilogu je spisak korisnika stipednije Ministarstva za boračka pitanja ZDK za studijsku 2016/2017 godinu, iz općine Visoko.

Lista stipendista Ministarstva za boračka pitanja ZDK za studijsku 2016/2017 godinu