Konačna lista redovnih nadarenih studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju

Obavještavaju se studenti koji su aplicirali za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima sa područja općine Visoko u akademskoj 2018/2019. godini, da je konkursna procedura okončana. Lista kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju može se pogledati na Oglasnoj ploči Općine Visoko svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati i na web stranici Općine www.visoko.gov.ba.

Prilog: Konačna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju 

 

Press Općine Visoko 

 

Spisak studenata koji su ostvarili pravo za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima sa područja Općine Visoko u akademskoj 2018/2019 godini.

 

 

R.B IME I PREZIME FAKULTET GODINA

STUDIJA

1. Jurišić ( Karlo ) Gregor Ekonomski fakultet, Sarajevo V

 

2. Numanović (Hamdija) Armin Akademija likovnih umjetnosti, Sarajevo V

 

3. Bečar ( Dženan) Ajla Medicinski fakultet, Sarajevo V
4. Mlačo ( Akif ) Nejra Medicinski fakultet, Sarajevo V
5. Debelac ( Jasmin ) Azra Ekonomski fakultet, Sarajevo V
6. Šabić ( Mustafa) Lejla Pravni fakultet, Sarajevo IV
7. Zubić ( Zlatan) Melika Akademija likovnih umjetnosti, Sarajevo V

 

8. Ramić ( Medžid) Ajla Filozofski fakultet, Sarajevo V
9. Mulagić ( Nedžad) Amila Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Sarajevo V
10. Muhanović ( Ismet ) Melika BURCH IV
11. Bešić ( Rasim ) Azra Tehnički fakultet, Bihać IV
12. Šabić ( Ramo) Belmin Filozofski fakultet, Sarajevo V
13. Omanović ( Hasib ) Berina Medicinski fakultet, Sarajevo V
14. Numanović ( Mirsad ) Rejhana Fakultet za saobraćaj i komunikacije V
15. Karavelić ( Bećir ) Amina Građevinski fakultet, Sarajevo II
16. Ibrišević ( Ibrahim ) Edina Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije IV
17. Puščul ( Ibrahim ) Dženana Elektrotehnički fakultet, Sarajevo IV
18. Bešlagić ( Nijaz ) Hasan Filozofski fakultet, Sarajevo V
19. Ramić ( Halid) Albin BURCH III
20. Genjac ( Sabrija ) Mejrema Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo V
21. Hadžić ( Ismail) Zlatko Pravni Fakultet, Sarajevo II
22. Garib ( Dževad) Faruk IUS IV
23. Hindija (Sabahudin) Šeherzada

 

Fakultet zdravstvenih studija, Sarajevo IV
24. Kubat ( Hikmet ) Nejra Veterinarski fakultet, Sarajevo II
25. Dervović ( Ilhan ) Emina Veterinarski fakultet, Sarajevo III
26. Kubat ( Semir ) Semir Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Tuzla II
27. Kadić ( Ahmet) Lejla Pedagoški fakultet, Sarajevo II
28. Skopljak ( Armin ) Emin Elektrotehnički fakultet, Sarajevo III
29. Provalić ( Nedim ) Adin Pravni fakultet, Sarajevo II
30. Karavdić ( Kenan) Mirna Elektrotehnički fakultet, Sarajevo I
31. Babić ( Jasmin ) Amina Elektrotehnički fakultet, Sarajevo I
32. Imamović ( Zijad) Emira Medicinski fakultet, Sarajevo I
33. Sabljaković ( Enes ) Adis Građevinski fakultet, Sarajevo I
34. Kvakić ( Džemal ) Amar BURCH III
35. Hodžić ( Muharem) Ilma Ekonomski fakultet, Sarajevo II
36. Čakalović ( Midhat) Kanita Elektrotehnički fakultet, Sarajevo I
37. Tukulić ( Sead ) Mehmed BURCH II
38. Ohran ( Vahid ) Bejana Fakultet zdravstvenih studija, Sarajevo II
39. Halilović ( Almin ) Amna Medicinski fakultet, Sarajevo I
40. Alibegović ( Mirsad ) Amila Medicinski fakultet, Tuzla I

 

 

Svi studenti koji se nalaze na navedenom spisku neophodno je da Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti ( soba br. 11 ) u što kraćem roku,a najkasnije do 12.12. 2018. godine , dostave potvrde od komercijalnih banaka o broju tekućeg računa preko kojih će biti isplaćene stipendije.

 

POMOĆNICA NAČELNICE

                                                                                                                                                                                    Edina Ferizović s.r