Konačna lista nadarenih studenata za stipendiju

Konačna lista studenata koji su ostvarili pravo za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima u akademskoj 2019/2020. godini

O B A V I J E S T

Grad Visoko,Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti objavljuje Konačnu listu studenata koji su ostvarili pravo za dodjelu stipendije redovnim nadarenim studentima u akademskoj 2019/2020. godini.

Konačna lista može se pogledati na Oglasnoj ploči Grada Visoko i na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba.

Spisak studenata koji su ostvarili pravo za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima sa područja Grada Visoko u akademskoj 2019/2020 godini.

( KONAČNA LISTA )

R.BIME I PREZIMEFAKULTETGODINASTUDIJA
1.Mlačo (Akif) NejraMedicinski fakultet SarajevoVI
2.Pušćul (Ibrahim) DženanaElektotehnički fakultet SarajevoV
3.Hašimović (Smail) EvelinaFakultet za tehničke studije TravnikV
4.Ibrišević (Ibrahim) EdinaFakultet za kriminalistiku SarajevoV
5.Muhanović (Ismet) MelikaInternacionalni Burch Univerzitet SarajevoV
6.Karavelić (Bećir ) AminaGrađevinski fakultet SarajevoIII
7.Hadžić (Ismail) ZlatkoPravni fakultet SarajevoIII
8.Skopljak (Armin) EminElektotehnički fakultet SarajevoIV
9.Arnautović (Nedžad) NermanaFilozofski fakultet SarajevoIII
10.Kubat (Hikmet) NejraVeterinarski fakultet SarajevoIII
11.Provalić (Nedim) AdinPravni fakultet SarajevoIII
12.Alijagić (Dževad) NedžmaPrirodno – matematičkifakultet SarajevoII
13.Alibegović (Šemsija) NedžadFakultet informacijskih tehnologija MostarII
14.Ajdinović (Irfad) AminaStomatološki fakultet SarajevoI
15.Hadžalić (Husrev) SumejaFarmaceutski fakultet SarajevoI
16.Handžić (Adnan) Emina Fakultet informacijskih tehnologija MostarI
17.Jamaković (Nijaz) MelisaFakultet zdravstvenih studija SarajevoI
18.Dlakić (Almir) MelinaGrađevinski fakultet SarajevoI
19.Omanović (Hasib) BerinaMedicinski fakultet SarajevoVI
20.Beganović (Samir) AdnaStomatološki fakultet SarajevoVI
21.Brotlija (Aziz) LejlaFilozofski fakultet SarajevoIV
22.Alibegović (Mirsad) DalilaElektotehnički fakultet SarajevoIII
23.Kubat (Semir) SemirEdukacijsko – rehabilitacijski fakultet TuzlaIII
24.Kadić (Ahmed) LejlaPedagoški fakultet SarajevoIII
25.Ohran (Vahid) Bejana Fakultet zdravstvenih studija SarajevoIII
26.Tukulić (Sead) MehmedInternational Burch University SarajevoIII
27.Numanović (Elvir) EnisCentar za poslovne studije KiseljakII
28.Buljina (Anes) HarunMedicinski fakultet SarajevoII
29.Fejzić (Elmir) HanaFakultet informacijskih tehnologija MostarI
30.Bukva (Edin) AffanMedicinski fakultet SarajevoI
31.Jamaković (Naser) ErminElektrotehnički fakultetSarajevoI
32.Genjac (Senad) KenanPolitehnički fakultet ZenicaI
33.Omerbegović (Kemal) AmerStomatološki fakultet sa klinikama SarajevoI
34.Emšo (Suvad) MedinaFarmaceutski zdravstveni fakultet TravnikI
35.Smajlović (Mahir) Berina Ekonomski fakultet SarajevoI

Svi studenti koji se nalaze na navedenom spisku neophodno je da Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti ( kancelarija br. 11 ) u što kraćem roku, a najkasnije do 13.12. 2019. godine, dostave potvrde od komercijalnih banaka o broju tekućeg računa preko kojih će biti isplaćene stipendije. 

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti

Press Grada Visoko