Konačna lista kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju za nadarene učenike

Na osnovu raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja Grada Visoko za školsku 2019/2020.godinu, Komisija je sačinila Konačne liste učenika osnovnih i srednjih škola koji su ostvarili pravo na stipendiju za nadarene učenike za školsku 2019/2020 godinu.

Konačne liste mogu se pogledati na oglasnoj ploči Grada Visoko i na web stranici Grada Visoko, od 08.05.2020.godine.

Kandidati koji su ostvarili pravo na stipendiju dužni su dostaviti broj računa na koji će se izvršiti uplata stipendije i to lični račun za punoljetne učenike ili račun roditelja za maloljetne učenike.

Potvrdu banke o broju računa na koji se može uplatiti stipendija dostaviti na protokol Grada Visoko ili skenirano na email:drustvene@.visoko.gov.ba.

Prilog:

– Stipendija za nadarene učenike osnovnih škola – Konačna lista

– Stipendija za nadarene učenike srednjih škola – Konačna lista

visoko.gov.ba