Koliko smo zaista dužni

KOLIKO SMO ZAISTA DUŽNI: Smanjen vanjski dug Bosne i Hercegovine, ali je u istom periodu povećan…

Vijeće ministara BiH usvojilo je danas Informaciju Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. decembra 2019. godine, koju će dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH radi upoznavanja.

Javni dug Bosne i Hercegovine na dan 31. decembra 2019. godine iznosio je 11 milijardi i 200,33 miliona KM, od čega je vanjski dug osam milijardi i 38,87 miliona KM ili 72,67 posto, a unutrašnji dug tri milijarde i 61,46 miliona KM ili 27,33 posto.

U odnosu na kraj 2018. godine, javni dug povećao se za 93,69 miliona KM ili za 0,84 posto, s tim da se vanjski dug smanjio za 66,04 miliona KM ili za 0,80 posto, dok se unutrašnji dug povećao za 159,73 miliona KM ili 5,50 posto.

Vijeće ministara BiH usvojio je danas Informaciju Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. decembra 2019. godine, koju će dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH radi upoznavanja.

“U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 50,8 posto, Republika Srpska sa 48,08 posto, institucije BiH sa 0,62 posto i Brčko distrikt s 0,5 posto”, saopšteno je iz Vijeća ministara BiH.

Učešće javnog duga Bosne i Hercegovine u bruto društvenom proizvodu (BDP) u 2019. godini iznosilo je 31,69 posto.

Kada se posmatra struktura vanjskog duga po kreditorima, najveće učešće imaju Svjetska banka – IDA i IBRD sa 34 posto, Evropska investiciona banka sa 24,47 posto, Pariski klub kreditora sa 7,39 posto, Evropska banka za obnovu i razvoj sa 6,59 posto i Međunarodni monetarni fond sa 3,77 posto, što predstavlja 76,23 posto ukupnog vanjskog duga.

SB