Koliko je svijetu zaista potrebno električne energije?

497

U 2009. godini cijeli svijet je ukupno potrošio 20,279,640 GWh električne energije. JP Elektroprivreda BiH je  godinu kasnije (2010.) proizvela 7.181,4 GWh električne energije. Sunce samo u toku jednog sata proizvede više energije nego što se na zemlji potroši za godinu dana. Ova energija se može prikupljati efikasnim solarnim panelima koji su sve više prisutni i u našoj zemlji. Postavlja se pitanje koliku je površinu zaista potrebno pokriti na zemlji da bi se skupilo dovoljno energije za cijelu planetu. Potrebna je mnogo manja površina nego što mislite.

Slika sa tri naznačene površine pokazuje površinu koju je potrebno pokriti solarnim panelima da bi se proizvelo dovoljno električne energije za Njemačku (D), Evropsku uniju (EU-25, isključujući Rumunsku, Bugarsku i Hrvatsku) i za ostatak svijeta (Welt).

 

Komentari

komentara