Ko je dobijao poticajne mjere Vlade ZDK u 2018. godini

16. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, zakazane je za 16.12.2019. godine, a na istoj će se naći Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu

Dokument: Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu

Za radoznalce je dokument u prilogu, a kroz nekoliko fotografija se može ilustrativno vidjeti podjela poticajnih sredstava