Ko će kome, ko svoj svome

O D L U K A o davanju u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko

Ako želite uzeti u zakup koji od prostora nad kojima Općina Visoko ima pravo vlasništva, morate biti uposlenik katastarskog ureda kako bi saznali gdje je koji prostor.

U Odluci iz naslova isti su ovako poredani:

“Poslovni prostori iz člana 2. stav. (1) tačka 1. obuhvataju poslovne prostore koji se nalaze na sljedećim katastarskim česticama:

k.č. br. 777 K.O. Visoko,

k.č. br. 976/2 K.O. Visoko,

k.č. br. 974/1 K.O. Visoko,

k.č. br. 1026 K.O. Visoko,

k.č. br.  1021 K.O. Visko,

k.č. br. 1020 K.O. Visoko,

k.č. br. 3410 K.O. Visoko,

k.č. br. 3401 K.O. Visoko,

k.č. br. 968 K.O. Visoko,

k.č. br. 1035/2 K.O. Visoko,

k.č. br. 1068 K.O. Visoko,

k.č. br. 1092 K.O. Visoko,

k.č. br. 3415 K.O. Visoko,

k.č. br. 3424 K.O. Visoko,

k.č. br. 3425/2 K.O. Visoko,

k.č. br. 3432/2 K.O. Visoko,

k.č. br. 3452/2 K.O. Visoko,

k.č. br. 1019 K.O. Visoko,

k.č. br. 1009 K.O. Visoko,

k.č. br. 731 K.O. Visoko,

k.č. br. 730 K.O. Visoko,

k.č. br. 3466/1 K.O. Visoko,

k.č. br. 3463 K.O. Visoko,

dio k.č. br. 3460 K.O. Visoko,

dio k.č. br. 305/1 K.O Visoko,

k.č. br. 307/2 K.O. Visoko,

dio k.č. br. 316 K.O. Visoko,

k.č. br. 407/1 K.O. Visoko,

k.č. br. 409 K.O. Visoko,

k.č.br. 17 K.O. Visoko,

dio k.č. br. 1025 K.O. Visoko,

k.č. br. 522 K.O. Ozrakovići,

k.č. br. 550 K.O. Ozrakovići,

k.č. br. 546 K.O. Ozrakovići,

k.č. br. 1792 K.O. Visoko,

k.č. br. 333 K.O. Visoko,

k.č. br. 3466/1 K.O. Visoko,

k.č. br. 701 K.O. Visoko.

Poslovni prostori iz člana 2. stav (1) tačka 2. obuhvataju poslovne prostore koji se nalaze na sljedećim katastarskim česticama:

k.č. br. 973 K.O. Visoko,

k.č. br. 975 K.O. Visoko,

k.č. br. 1074 K.O. Visoko,

k.č. br. 1075 K.O. Visoko,

k.č. br. 1077 K.O. Visoko,

k.č. br.1087 K.O. Visoko,

k.č. br. 1084 K.O. Visoko,

dio k.č. br. 3460 K.O. Visoko,

k.č. br. 528 K.O. Ozrakovići.

dio k.č. br. 3460 K.O. Visoko,

dio k.č. br. 305/1 K.O. Visoko,

k.č. br. 3462 K.O. Visoko,

dio k.č. br. 316 K.O. Visoko,

k.č. br. 410/2 K.O. Visoko,

k.č. br. 411/1 K.O. Visoko, k.č.br. 412 K.O. Visoko,

k.č. br. 1431 K.O. Visoko,

k.č. br. 1444 K.O. Visoko,

dio k.č. br. 1025 K.O. Visoko.”

U članu 15. između ostalog se kaže “…  Ugovor o zakupu zaključuje se na period od jedne godine, uz mogućnost produženja bez provođenja javnog konkursa do 5 godina.”

Da li slućano ili namjerno u istom setu dokumenata smo našli i mogućnost na “neodređeno vrijeme”.
Ako smijemo primjetiti Odluka nije identična s Prijedlogom koji će vijećnici usvajati u formi “izmjena i dopuna Odluke …..”. Mala je vjerovatnoća da se radi o slučajnosti.

Odluka o načinu, postupku dodjele u zakup poslovnih prostora izlazna

Puno formalnih nejasnoća za normalno informisanog građanina, žrtvu transparentnosti ovdašnje vlasti.
Sve su prilike da se radi o onoj narodnoj “dok se Vlasi ne dosjete” da mi po svom proguramo. Iz nezvaničnih izvora “cure” informacije da je dio prostora već dobio privremene ZAKUPCE, a ne bi čudilo da su i na “neodređeno vrijeme”.

visoko.ba