Knjižara “Svjetlost” u ulici Donje Rosulje u Visokom

Od danas je Visoko bogatije za novu knjižaru

Knjižara “Svjetlost” u ulici Donje Rosulje u Visokom