KK Visoko: Turnir tradicionalnog karatea u Mostaru

KARATE KLUB “VISOKO”  VISOKO
NA TURNIRU TRADICIONALNOG
        KARATEA U MOSTARU

Karate klub “Mostar” iz Mostara, je u nedelju 05. Maja, bio domačin  prestižnog takmičenja tradicionalnog karatea.
U sportskoj dvorani Univerzitetskog sportsko-rekreativnog centra ” Midhat Hujdur”- Hujka, popračeno velimim brojem gledalaca, ljubitelja tradicionalnog karatea  učešće je uzelo 248 takmičara iz  Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije.
Za karate klub “Visoko” je takmičilo 
11 takmičara.
Postognuti su sljedeći rezultati;

1. Hamza Kaplan  

      1 mjesto    Fuku-go (kata-borba)
      1 mjesto kate
      2 mjesto borbe
      3 mjesto  kihon (tehnika)

2.   Mirza Kaplan.  
      1 mjesto.   Jiyu-ipon-kuite
      2 mjesto.   Fuku-go  (kata-borba)
      3 mjesto.   Kate

3.   Nadin Mlivić.     
      2 mjesto    Jiyu-ipon-kumite
      3 mjesto.   Fuku-go  (kata-borba)

4.  Mlačo Mustafa 
      1. Mjesto   kate.
      1. Mjesto   kihon      (tehnika)

5.   Đelić Rania
      1  Mjesto.  borbe
      1. Mjesto.  Kihon.  (tehnika)
      2  mjesto   kate

6.   Begović Farah
      1. mjesto.  kihom
      2. mjesto   kata
      2  mjesto.  Jiyu-ipon kumitr

7.   Šćulić. Iva
      3  mjesto kate

8.   Mulahasanović Ilda
      1. mjesto. Jiyu-ipon-kumite
      3  mjesto kihon
      3  mjesto  kata

9..  Babić  Isman

10. Ganić  Bakir
      2  mjesto.  kate
      2  mjesto.  kihon

Kata timovi ;
Begović Farah
Mulahasanović Ilda i.    2  mjesto
Ščulić Iva.    
.  
Kaplan Hamza
Kaplan Mirza. i.              2  mjesto
Mlivić Nadin

Uprava karate kluba “Visoko”
čestita takmičarima itakmičarkama
na postignutim rezultatima.
Naše aktivnosti se nastavljaju!
Nadamo se da ćemo uspjeti prikupiti sredstva za odlazak nekoliiko takmičara na evropsko prvenstvo ITKF, koje će se održavati
u Rumunjskom gradu Piatesti od
12 do 17-og  juna 2019.