KK “Visoko”: “Jasenice open 2017”, Slovenija

U sklopu takmičaskog kalendara TKA BiH, karate klub “Visoko” je u subotu 11.11.2017. u dvorani Jasenice nastupao na medjunarodni turniru “Jasenice open 2017”.

Na ovom turniru je učestvovalo 350 takmicara, 18 klubova iz Italije , Slovenije i BiH.
Ostvareni su sljedeći rezultati po uzrastnim kategorijama i disciplinama:
1. Harun Ivković       1. mj. kogo
    2002-2003  god.   3. mj. kate
2. Ilda Mulahasanović    3. mj. yui-ipon
    2005-2006 god.   3. mj. kate
3. Farah Begović     3. mj. kate
4. Elma Podojak      2. mj. yui-ipon
    2005-2006 god.   2. mj. kate
5. Fatma Krehić       2. mj. yui-ipon
    2005-2004  god.
6. Tim kate               3. mjesto
     2008 – 2004 god.
        Krehić Fatma,
        Dalahmetović  Farah,
        Dalahmetović Iman.
7. Kata tim                1. mjesto
     2006 – 2008 god.
     Podojak Elma,
     Mulahasanović  Ilda,
     Begović  Farah.
8. Nadin Mlivić        1. mjesto
    kate  2005-2006 god.
Svi mladi takmičari su pokazali kvalitet, ozbiljnost i požrtvovnost na takmičenju.
 Tehnički organizator takmičenja je bio SZTK Slovenije i  karate klub “Jesenice”.
Velika zahvala roditeljima na podršci.
KK “Visoko”