KK “Fudokan”: “Vll karate kup Vareš 2019”“Vll karate kup Vareš 2019”

Subota 19.10./19.god. SŠC “Nordbat ll” Vareš,karate kup gdje su učestvovala 15 klubova iz BiH sa 200 takmičara.


KK “Fudokan” Visoko – sekcija Gračanica supredstavljali sljedeći takmičaru i isti su ostvarilisljedeće rezultate:


1.Semir Zukan, 2004 god.  
– Kate lll mjesto, 
– Kihon ll mjesto, 
– Ko god lll mjesto,

2.Harun Ivković, 2003 god.,   
– Kate l mjesto,

3.Mirza Bešić, 2006 god., 
– Kate l mjesto, 
– Kihon l mjesto,

4.Zerin Hasandić, 2007 god., 
– Kate l mjesto, 
– Kihon l mjesto,

5.Emela Pandžić, 2008 god., 
– Kate l mjesto, 
– Kihon l mjesto,

6.Amer Bešić, 2008 god., 
– Kate l mjesto, 
– Kihon ll mjesto,

7.Almira Bešić, 2009 god., 
– Kata lll mjesto, 
– Kihon lll mjesto,

8.Minel Pandžić, 2012 god., 
– Kata l mjesto, 
– Kihon l mjesto,

9.Kenan Zukan, 2009 god., 
– Kate l mjesto, 
– Kihon lll mjesto,   
– Ju ipon kumite ll mjesto.


Sjajan nastup takmičara i osvojeno lll mjesto u ukupnom plasmanu od 15 ekipa na kupu Vareš 2019.
Zahvaljujem se svim takmičarima na odličnim  rezultatima što je rezultat njihovog rada, upornosti  ……..

Zahvala i roditeljima na potpori za ovo takmičenja.Hvala…


Sljedeće takmičenje u TKA BiH  je u Zenici decembar 2019.