Kemal Mušinbegović – SDA kandidat za Skupštinu Ze-Do kantona

Kandidati SDA Visoko za Opće izbore 2018.

Na listi za Skupštinu Ze-Do kantona na broju 17. se nalazi Kemal Mušinbegović.

Kemal je rođen 1969. godine u Visokom.

Po zanimanju diplomirani politolog sigurnosti i pred zvanjem magistra iz oblasti sigurnosnih i mirovnih studija.

Bio je dobrovoljni pripadnik Armije BiH.

Tokom rata ranjavan četiri puta.

Zaposlen na mjestu v.d. direktora u Terapijskoj zajednici Kampus Kantona Sarajevo.

Aktuelni zastupnik u Skupštini Ze-Do kantona. Oženjen, otac troje djece.