Kasida hadži hfz. Husni-ef. Numanagića iz 1914., posvećena Visokom

MALA ČITANKA:

Kasida hadži hfz. Husni-ef. Numanagića iz 1914., posvećena Visokom

Neka je trajna i velika hvala neminovnom Biću, koje je dostojno svake hvale i pohvale. Uz to, neka je mnogo hvale i selama onima koji su ih dostojni.
Ja, skromni siromah, prije petnaest godina, dođoh za muderisa ovim darežljivim velikanima i dobročiniteljima.
Mjesto je krasno i jako čarobno. Okolicu mu krasi divna priroda i voćnjaci.
U njemu je stjecište voda. Nalazi se u lijepom i prekrasnom kraju
Zapanji pogled i pažnju gledaoca i ne znaš sa koje bi strane tu ljepotu posmatrao! Sta god bi rekao, malo ću reći, jer njegovoj ljepoti nema kraja.
Mesdžidi su puni vjernika i sedždu čine Rahmanu! Muslimani, koji su u njemu, veliki su ljubitelji dina. Pametni su i bistri ljudi,razumni i sposobni zanatlije.
Oni su danju i noću zabavljeni izučavanjem vjere i zanata. Ta kakvih ljudi tu ima, koji su obdareni lijepim svojstvima i držanjem.
Mjesto ima medresu, od koje srce poigrava, a tako i tekiju.
Stanovnici su mu gostoljubivi i nadareni dobrotom.
U medresi se uči hadis, pravo i tefsir, a tako i sarf, nahv (gramatika i sintaksa)te mantik (logika) i drugo.
Djeca su im svakim danom u napretku, a mektebi i medresa puni djece.
I muslimanska čitaonica u njemu postoji u kojoj se nalaze veledušni ljudi, stariji i mlađi.
Među njima moral svakim danom sve više raste. Ja, skromni siromah, bijah neko vrijeme predsjednik te čitaonice (Kiraethane). Oni mene, nemoćna člana, uzdigoše nad sobom.
Neka Dženab-i Hakk nas obveseli svojim rahmetom. Uistinu su meni, skromnom siromahu, mnogo dobročinstva učinili. Nemoćan sam da se zahvalim. Zadivljen ostadoh. Danju i noću prosim od Fejjazi-Akdesa, da svojom plemenitošću oprosti griješnicima!
Ja rekoh danas tarih (datum) po Hidžri o ovim dobrim ljudima. Ime mi je Husni i Hafiz-i Mushaf sam, koji selami. Od ova tri slova »h« izbaci jedno, ostat će bez sumnje tačan datum)*. Moj Allahu! Meni postade dug da Ti se svakim danom zahvaljujem.
*1333./1914

Vudžudi vadžib ehli sena ve ehii hamde čok šukjurler ola daim, hem tehijjatselamle.
Fakir onbeš sene evvel, ol kjerem ashab ve ihsane muderisluk vazifesile geldim bu ajane.
Mehal hurem ve rahna muzejen gajet etrafi, derunu medžmeul-enhar veešdžari semerdarle.
Ve eknafi hasen vari, bakan anin enzari, tehajurde kalur, bilmez neje baksuno zibaje.
Ne dirsen az dirim, emma anin husnun nihajet jok, mesadžidi dolu ubbad iderler sedžde Rahmane.
Ićinde sakin islamler, dijanet perver insanler, akli ehli diraj et hem fetanet ehlisanatle.
Gidže gunduz onlar mešgul. Okurler hem hunerle din. Nidže mevsuf adem var guzel etvar ve sifatlle.
Dil ojnar medresesi var, ićinde dahi tekjesi. Ehalisi musafirperver ve mevsuf salahile.
Okunur medresesinde hadis ve fikh ve tefsir. Kim dahi sarf ve nahv mantik ve bazi džuzijat ile.
Terekki itmede her gun, tohum ećdićleri etfal. Mećatib hemmedarisi dolu anlerin čodžuklerle.
Kiraethanei islam dahi česurde mevdžuddir. Derun ehli uluv himmet ić hal dahi genčlerle.
Aralerde guzel ahlak, terekki itmede her gun. Fakir idim ičinde bir vakitnamdar rijasetle.
Henuz fevkinde bir aza zaifi ittiler ala. Dženabi Hakk ide andžak bizi memnun rahmetle.
Hakikat daijanem čok onlardan gordum ihsanler.Tešekkur itmedže kadir degil, kaldim tehajjurle.
Heman Fejjazi Akdesden dilerim gidželer gunduz. Ide afa ataja ehlini mahzi kerem ile.
Didim tarihi hidžri hajri nasin ben bu gun addžak. Adim Husni ve Hafizi mushaf dahi selam ile Šu uč haden birin čikar, kalir tarihi tam bi šek. Ilahi sana šucrum vadžib oldu her nefes ile

Preuzeto s FB profila: Ramiza Smajic