Kardinal Puljić: Otvorimo srce prema našim komšijama jer sve nas veže ista Božija ljubav