Karate klub ''Visoko''

Karate klub ''Visoko''Karate klub ”Visoko” je osnovan 1979. godine., a inicijator je rahmetli Salko Ćurić, tadašnji trener Karate kluba ”Bosna” Sarajevo, u kojem je trenirao Građan Redžep. Osnivački odbor kluba bio je u sastavu: Građan Redžep, Hurem Senad, rahmetli Duraković Nedžad i Bajramagić Abdulah. Za prvog predjednika izabran je Drugović Midhat, za sekretara Bajramagić Abdulah, a za prvog trenera Građan Redžep i za pomoćnog trenera Huren Senad. Mnogi su u to vrijeme trenirali u Ilijašu i Sarajevu, pa samim osnivanjem građanima grada Visokog postaje lakše da treniraju sport koji vole u svom gradu. Među prvim članovima kluba bili su: Građan Redžep (trener i takmičar), Hurem Senad (pomoćni trener i takmičar), Šćepanović Goran, rahmetli Duraković Nedžad …{Kadrić Sead, Hajro Ishak, Bulić Dženat, Handžić Muharem, Akova Ajhan, Mulahasanović Haris, Šabović Suad, Popić Vitomir, Šerbić Tihomir, Cvijanović Saša, Koprivica Dragan, Građan (Sulejman) Arijana, Bektić Samija, Hurem Dževad, Musić Mujo, Zahirović Munever, rahmetli Bitić Sakib, Bitić Sulejman, Suljić Mujo, Tatar Smajo, Sikira Meho, Halilović Zijad, Kriještarac Samija, Mirić Srećko, Manorović Željko, Genjac Sabit, Blažević Sabahudin, Zubčević Tarik, Džudžo Mahir, Mušimbegović Almedina, Mušimbegović Almedin, Efendira Habiba, } Nakon samo godine aktivnog i upornog rada takmičari kluba počinju praviti rezultate, pa tako i nastavljaju i narednih godina. Stizali su čak da prave odlične rezultate na prvenstvu bivše Jugoslavije, a doći do tog takmičenja je bilo veoma teško. Klub je sve te rezultate mogao praviti, jer je bio finansijski dobro stabilan, a za to su bili zaslužni prvi predsjednik, pa tako i njegov nasljednik koji je također, dobro obavljao svoj posao. Klub je najbolje rezultate pravio kada je predsjednik bio Drugović Midhat. Početak rata prekida rad kluba na jednu godinu, tako da već 1993. godine klub počinje faktički od nule sa novim članovima, a to su: Efendira Midhat, Limo Evelin, Kahriman Mirza, Abedinović Alija, Trebo Azra, Građan Alisa, Kalić Dženita … {Hasandić Mahir, Alić Ibrahim, Alić Zlatan, Ihtijarević Amra, Kobić Enes, Kobić Emir, Nuković Emir, Čajo Jasmir, Konjo Adnan, Građan Nusret, Kavazović Aldin, Kavazović Aldijana, Jusufbašić Asim, Pušić Leonard, Mutap Amra, Džanko Aiša, Budalica Emin, Krivica Saša, Šabović Haris, Ahmetaš Kenan } Te 1993. godine vježba se Aikido (samoodbrana), da bi 1994. počeli rad sa određenim pravilima karatea. I nakon kratkog rada mladi takmičari, s trenerom Građan Redžepom nastavljaju tradiciju dobrih rezultata, tako da klub daje nekolicinu reprezentativaca.
Sezonu 2003. klub je završio sa osvojenih 59. medalja i sa osvojenim 3.mjestom u dječjoj karate ligi SKKF BiH.

Što se tiče 2004. godine, ona je bila uspješnija od prthodne, osvojeno je 103.medalje i 1. mjesto u DKL ligi. Članovi kluba koji su nastupali za reprezentaciju postigli su značajnje rezultate, Karavdić Jasmin 5.mjesto, borbe, na WKC Svjetkom prvenstvu za djecu i juniore (Darmstad – Njemačka).
2004. godina je za klub jako važna jer s nekolicinom klubova sa cijelog prostora BiH osniva Tradicionalni karate do savez BiH, a savez je formiran u cilju očuvanja karatea kao vještine na prostorima BiH. I odmah se nastupa na Evropskom prvenstvu u tradicionalnom karateu, reprezentacuju je sačinjavalo nekolicina članova našeg kluba na čelu sa trenerom Građan Redžepom. Iako je reprezentacija nastupala po prvi put i ne znajuči pravila tradicionalnog borenja, napravljen je odličan rezultat, osvajanjem 6 bronzanih medalja, a tri medalje su osvojili članovi našeg kluba, Građan Osman (pojedinačno i ekipno) i Šahinović Salem (ekipno).

U 2005. godini klub je član i WKC FBiH saveza i Tradicionalnog karate – do saveza BiH (TKA BiH), gdje nastavlja sa odličnim uspjesima.
TKA BIH savez se registruje na Državnom nivou i postaje prvi karate savez u BIH koji je registrovan na tom nivou.
Već na novom Evropskom tradicionalnom karateu, postižu se novi uspjesi, gdje opet članovi našeg kluba donose 4 medalje (Građan Osman 2.mjedalje, Hajduković Armin i Omanović Zlatan po jednu). A krajem novembra će se održati i Svjetsko na onom nivou.
U ovoj godini do sada na oba fronta osvojeno je ukupno 94. medalje i 1.mjesto u DKL ligi.

Predsjednik kluba:Hajdarević Midhat (061/744 615)
Tel/Fax: 032-737-043
Adresa: Križ br. 42, 71300 Visoko
E-mail: karatevisoko@gmail.com
Web: www.karateklubvisoko.co.ba

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus