Kanita Lemeš i Merjema Šabanović među najboljim studentima na Mašinskom fakultetu u Sarajevu

Uručene nagrade i priznanja najuspješnijim studentima u akademskoj 2017/18. godini

Povodom 52. Promocije diplomanata i magistranata, dana 22.11.2018. godine, na Mašinskom Fakuletu u Sarajevu dodjeljene su posebne diplome i novčane nagrade najuspješnijim studentima u akademskoj 2017/18. godini za postignuti uspjeh tokom studija.

Iz Fonda akademik Vlatko Doleček, dodjeljena je novčana nagrada studentima Baljić Kenanu i Lemeš Kaniti za postignuti najveći prosjek ocjena iz predmeta na prve dvije godine I ciklusa studija koji pripadaju naučnoj oblasti Mehanika, u iznosu od 250 KM po studentu. Studenti Baljić Kenan i Lemeš Kanita postigli su prosječnu ocjenu 10.00 iz navedenih predmeta.

Iz Fonda Ferid Galijašević, dodjeljene su novčane nagrade u iznosu od po 200 KM, studentima:
– Halimanović Mersihi za postignuti najbolji prosjek ocjena 8.09 u toku I ciklusa studija na Odsjeku za Mašinski proizvodni inženjering.
 Ljukovac Sulji  za postignuti najbolji prosjek ocjena  9.67 u toku II ciklusa studija na Odsjeku za Mašinski proizvodni inženjering.

Iz sredstava Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu dodjeljene su novčane nagrade najuspejšnijim studentima I i II ciklusa studija, kao i studentima/učesnicima 58. Mašinijade 2018 koji su ostvarili neko od prva tri mjesta na takmičenju u nauci.
Studenti I ciklusa studija akademske 2017/18.godine, koji su dobili nagrade:

– Sanita Džino (9,23)
– Kenan Baljić (9,78)
– Kanita Lemeš (9,7)
– Berin Đikić (9,57)
– Tarik Čorbo (10,00)
– Medin Zukanović (9,45)
– Nermina Abdurahmanović (9,45)
– Ana Pejičić (9,32)
– Ammar Trakić (8,88)
– Delila Pirija (8,78)
– Nejra Kašić (8,78)
– Kerima Alihodžić (8,7)
– Aldin Ibrišević (8,73)
– Emir Bakunić (8,73)
– Faris Ferizbegović (8,55)

Studenti II ciklusa studija akademske 2017/18.godine, koji su dobili nagrade:

– Ehlimana Jugo (10,00)
– Merjema Šabanović (9,83)
– Mustafa Bevrnja (9,78)
– Suljo Ljukovac (9,67)
– Zejd Imamović (9,61)
– Fejsal Ćorović (9,56)
– Ana Rajić (10,00)
– Samra Biogradlija (9,83)
– Tarik Hadžović (9,83)
– Mirza Čišija (9,73)
– Haris Lulić (9,58)
– Abedin Kustura (9,5)
– Aida Čolo (9,5)
– Amela Dohranović (9,5)
– Nedim Grabovica (9,5)
– Amila Bjelopoljak (9,44)
– Emina Imamović (9,33)
– Merima Čaušević (9,33)
– Kerim Deović (9,06)
– Lejla Zvrko (9,00)
– Edin Hasaković (9,42)
– Almir Musa (9,36)
– Mustafa Zuberović (9,33)
– Maida Osmanlić (9,25)
– Muharem Kustura (9,25)
– Šefika Ferizbegović (9,25)
– Adna Marevac (9,08)
– Irmela Šunj (9,00)
– Nedžma Kobilica (9,00)
– Samra Kavazović (9,00)

Studenti/učesnici  58. Mašinijade 2018. godine, koji su ostvarili neko od prva tri mjesta na takmičenju u nauci:

– Kenan Baljić, Opšta mehanika – 2. mjesto
– Kanita Lemeš, Opšta mehanika – 2. mjesto
– Zejd Imamović, Otpornost materijala – 3. mjesto
– Mustafa Bevrnja, Otpornost materijala – 3. mjesto
– Jasmin Smajić, Mašinski elementi – 3. mjesto
– Berin Đikić, Mašinski elementi – 3. mjesto

www.mef.unsa.ba