Kandidati za dodjelu Povelje općine Visoko 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE VISOKO


Komisija za odlikovanja, javna priznanja i 
obilježavanje historijskih događaja i ličnosti

Razmatrajući prijedloge sačinjene i dostavljene u skladu sa Odlukom i javnim pozivom, te imajući u vidu kriterije utvrđene Odlukom i Javnim pozivom, Komisija je izvršila izbor i utvrdila prijedloge kandidata za dodjelu Povelje općine Visoko (pojedinačna), Povelju općine Visoko (kolektivna) i Povelju općine za životno djelo.

Za dodjelu općinskih javnih priznanja za 2017. godinu, Komisija predlaže:

 

 1. Za dodjelu Povelje općine Visoko (pojedinačna) predlaže se:
  • NIJAZ OMERBEGOVIĆ,
 • SLAVIŠA VUKIČEVIĆ.

 

 1. Za dodjelu Povelje općine Visoko (kolektivna) predlaže se:
 • DVD – „DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO“ VISOKO.

 

 1. Za dodjelu Povelje općine Visoko za životno djelo predlaže se:
 • TEUFIK TUFO BUZA (posthumno).

 

Za povelju o proglašenju počasnim građaninom općine Visoko nije bilo prijava.

 

___________

 

Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, na 1. sjednici, održanoj 16.05.2017. godine, utvrdila je tekst javnog poziva za predlaganje kandidata           za dodjelu javnih priznanja općine Visoko za 2017. godinu, koji je objavljen u lokalnim medijima općine Visoko, web stranici Općine Visoko, oglasnoj ploči Općine Visoko i oglasnim pločama u mjesnim zajednicama u periodu od 17.05. do 16.06.2017. godine.

Komisiji je svoje prijedloge za dodjelu općinskih javnih priznanja uputilo dvadeset predlagača, koje je Komisija razmatrala na 3. sjednici, održanoj 26.06.2017. godine.

Za dodjelu općinskih javnih priznanja u 2017. godini, predloženi su slijedeći kandidati:

 

 • Prijedlozi za Povelju općine Visoko (pojedinačna)
 1. KEMAL ZUKIĆ – predlagač: Jasmina Semić,
 2. FERID PROVALIĆ – predlagači: Uruženje „Domovina“ Sarajevo, Udruženje strijelaca „20 juni ‘92, Mjesna zajednica Topuzovo polje i Koordinacioni odbor boračkih udruženja općine Visoko,
 3. JASMINA DRUGOVIĆ – predlagač: Lidija Klepo i Jasna Skopljak,
 4. NIJAZ OMERBEGOVIĆ – predlagač: Gordan Koso,
 5. SLAVIŠA VUKIČEVIĆ – predlagač: Amra Babić, Općinska načelnica Visoko.

 

 • Prijedlozi za Povelju općine Visoko (kolektivna)
 1. UDRUŽENJE „MLADI VOLONTERI“ VISOKO – predlagač: Adnan Mević,
 2. UDRUŽENJE STRIJELACA „20. JUNI ‘92“ – predlagač: Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Visoko, Udruženje mladih u obrazovanju, sportu i ekologiji „MOSKE“, Udruženje „Domovina“ Sarajevo, Mjesna zajednica Orašac, Mjesna zajednica Topuzovo polje, Mjesna zajednica Zimča, Mjesna zajednica Gračanica, Mjesna zajednica Goduša, Mjesna zajednica Liješeva, Mjesna zajednica Kološići,
 3. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VISOKO – predlagač: grupa građana (Izet Smajević, Nedžad Smajlović, Bajro Fejzić, Ibrahim Greda, Sead beba, Edhem Čičak, Tarik Bijedić i Džafer Hebib),

 

 • Prijedlozi za Povelju općine Visoko za životno djelo
 1. TEUFIK TUFO BUZA (posthumno) – predlagač: Amra Babić, Općinska načelnica Visoko.

 

DOKUMENT u prilogu