Kandidati iz naroda u posjeti narodu

Dana 18.09.2018. godine održali smo veliku interaktivnu tribinu s građanima Goduše.

Uz snažnu podršku naroda Goduše predstavili smo kandidate SDA za Skupštinu Zeničko Dobojskog kantona i to:

– Mirelu Mateša Bukva na broju 8.
– Kemala Mušinbegovića na broju 17.
– Eminu Jusić na broju 26.
– Emira Džafića na broju 35.

i kandidate za Parlament Federacije:

– Mirzu Ganića na broju 3.
– Mersihu Sarač na broju 9.

Nakon predstavljanja kandidata, kandidati su se obratili prisutnim.

Istaknuto je da je Bosna i Hercegovina mala zemlja, s malom ekonomijom i bez stavljanja u funkciju svih raspoloživih resursa ne možemo očekivati ubrzan razvoj.

Ekonomski razvoj zemlje predstavlja osnovu za sveobuhvatnog napredaka i društvenog progresa. Ekonomija Bosne i Hercegovine mora biti povezana s privredom i privrednicima, a održiv ekonomski razvoj samo može biti oslonjen na stabilnu državu, bez prijetnji, izazova i rizika.

Zbog pomenutog nam treba snažna SDA, jer uz SDA snažna je i naša draga domovina Bosna i Hercegovina.

Građanima je prezentiran i značaj ovih izbora za Bosnu i Hercegovinu, te pojašnjeni projekti koji sistemski publikuju negativnosti o SDA kao dežurnim krivcima za sve, a sve u cilju uništavanja jedinstva i snage Bošnjačkog naroda.

Interesantno je  da mnogi svoje  kampanje grade na napadanju Stranke demokratske akcije, dok zanemaruju prezentirati šta su uradili, šta rade i šta će uraditi!? Očigledno da je takvim jedini plan napasti SDA, a takvi planovi su projekti onih koji ne vole BIH.

Političke stranke nisu neprijatelji, već konkurenti, a konkurenti se bore da u rezultatima budu bolji jedni od drugih!

Birate najbolje, birajte SDA!