Kampanja “16 dana aktivizma”

Grupa za zaštitu djece općine Visoko u saradnji sa Udruženjem “Damar omladine” i Lokalnim timom Visoko Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, uz podršku i partnerstvo World Vision-a, danas su započeli Kampanju “16 dana aktivizma” s obzirom da se 25. Novembar obilježava kao  Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Kampanja je započeta u prostorijama Udruženja “Damar omladine”, uz jasne poruke borbe protiv nasilja nad ženama a završava a  10-tog decembra, na Međunarodni dan ljudskih prava.

Kampanja “16 dana aktivizma” se koristi kao organizaciona strategija širom svijeta od strane pojedinaca i grupa, kao poziv na eliminaciju svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama.

Obzirom da je Udruženje “Damar omladine” sa partnerima iz 12 općina u BiH i World Vision BiH krenulo u kampanju „Vrijedni Pažnje“ je jedan od razloga zašto baš sve omladince želimo uključiti u 16 dana aktivizma.

Kampanja “Vrijedni pažnje” ima za cilj zaustaviti zanemarivanje djece u BiH.

Zanemarivanje je najčešći oblik zlostavljanja djece. Javlja se kad nije primjereno zadovoljena neka od djetetovih osnovnih životnih potreba, a može izazvati oštećenje zdravlja. Zanemarivanje može ozbiljno narušiti tjelesno i mentalno zdravlje, ali i dovesti do smrti djeteta, osobito ako je bilo dugotrajno i ako je počelo u prve tri godine života. Od rođenja do treće godine odvijaju se, naime, najintenzivniji procesi rasta i razvoja djeteta.

Prvi put u BiH se otvara pitanje zanemarivanja djece. Zanimljivo je istaći da je broj prijavljenih slučajeva zanemarivanja djece u svijetu oko 70%, a broj prijavljenih slučajeva u BiH oko 1%.

O svim budućim aktivnostima javnost ćemo blagovremeno obavjestiti.