Kako je firma Visokog dobila posao od 2,3 miliona KM

Kako je firma Visokog dobila posao od 2,3 miliona KM: U firmi zaposlen samo jedan čovjek, bez prihoda u prošloj godini

U kancelariji kompanije novinari zatekli samo smotan ćilim i jedan kompjuter.

Iako je prošle godina poslovala u gubitku, u izještaju koji je FUCZ poslao Komisiji za sigurnost Federalnog parlamenta našlo se ime komanije Patrio i Visokog.

U njemu stoji da je s kompanijom iz Visokog, FUCZ u kratkom vremenskom periodu sklopila četiri ugovora u vrijednosti od 2,34 miliona KM.

Patrio je po ugovorima isporučivao 10 hiljada zaštitnih vizira, hiljadu zaštitnih odijela, 20 ručnih medicinskih kamera za mjerenje tjelesne temperature, a 50 hiljada zaštitnih odijela drugog tipa se još čeka.

Napomenimo da je ova Viskočka kompanija u prošloj godini nije ostvarila  nikakav prihod i da je njen poslovni gubitak iznosio 33.972 KM.

Prihodi kompanije u ranijim godinama nisu bili niti blizu iznosu posla koji je ona sklopila s institucijom koju je predvodio suspendovani direktor Fahrudin Solak u vrijeme pandemije. Patrio u 2018. godini bilježi prihod od 46.105 KM, a godinu ranije 74.357 KM.

Prema podacima bonitetnih kuća, u kompaniji je zaposlena samo jedna osoba, a riječ je o direktoru Sulejmanu Abazoviću. Prema registru poslovnih subjekata, nalazi se na adresi Zanatski centar Sebilj II 40 u Visokom.

Kako su provjerili novinari portala Tačno.net, Zanatski centar u Visokom je već više godina napušten i ruiniran objekt, a u kancelariji kompanije Patrio d.o.o. zatekli su samo smotan ćilim i jedan kompjuter.

U narednom periodu očekuje se više inofmacija i pojašnjenja o spornim nabavkama FUCZ, koje su rađene uz izuzimanje od Zakona o javnim nabavkama.