Kako gradonačelnica Babić namješta konkurse?

KAKO GRADONAČELNICA BABIĆ NAMJEŠTA KONKURSE?

Godinu dana nakon izbora načelnice Babić raspisan je konkurs za izbor direktora JP Visoko Ekoenergija, 17.11.2017.godine. Pored općih uslova konkursa, posebni uslovi su bili:
1. da kandidat ima završen VII stepen stručne spreme ili najmanje 240 ECTS bodova tehničkog, ekonomskog ili pravnog smjera,
2. da ima najmanje 3 godine radnog staža u struci nakon sticanja zvanja za VSS, te
3. da ponudi program rada za mandatni period.


Nakon isteka trajanja konkursa, na prvoj poziciju su bila 3 kandidata, te je za direktora 14.12.2017. godine imenovan Husić Muhamed. Mataradžija Abdulah (jedan od kandidata) je tužio JP Visoko Ekoenergiju, a Kantonalni sud u Zenici je donio presudu da su Odluka o izboru i imenovanju direktora, Odluka o konačnom izboru i imenovanju direktora, te Rješenje Nadzornog odbora NEZAKONITE i JP Visoko Ekoenergija je obavezano da po konkursu za izbor i imenovanje direktora izvrši ponovni izbor i imenovanje kandidata za radno mjesto direktor u skladu sa pristiglim prijavama i uvjetima konkursa.

Naime, Husić je 18.05.2008.godine završio Fakultet za menadžment i turizam Univerziteta u Travniku i time stekao 180 ECTS bodova, a 28.09.2017.godine završio je Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku i stekao 240 ECTS bodova. Da je potencijal, govori i podatak da je prethodno ima desetak godina pokušaja studiranja u Sarajevu, gdje skoro da ispita nije položio.

Muhamed Husić je imao 13 i po mjeseci radnog staža u struci nakon sticanja 240 ECTS bodova, čime nije zadovoljio posebne uslove konkursa (240 ECTS i 3 godine radnog staža u struci nakon sticanja diplome).

Nakon ovog skandala kao v.d. direktora JP Visoko Ekoenergija imenovan je Adnan Handžić, što je, ponovo protivno presudi (prema presudi Abdulah Mataradžija je trebao biti imenovan na tu poziciju).

15.07.2020.godine objavljen je novi konkurs za poziciju direktora JP Visoko Ekoenergija za mandatni period od 4 godine. To je trenutak kada nastupa štimanje konkursa kako bi Husić mogao postati ponovo direktor. Budući da je, kako je iznad navedeno, Husić stekao 240 ECTS bodova 28.09.2017.godine još uvijek ne ispunjava uslov 3 godine radnog staža u struci nakon sticanja diplome, te novim konkursom, posebni uslovi su: 1. 180 ili 240 ECTS bodova tehničkog, ekonomskog ili pravnog smjera, 2. najmanje 3 godine radnog staža u struci nakon sticanja zvanja za VSS, te 3. program rada za mandatni period.

Na ovaj način, Muhamed Husić ispunjava uslove za imenovanje za direktora. Konkurs potpisuje Edina Ferizović, predsjednica Nadzornog odbora i pomićnica gradonačelnice Babić.

Podatak da je Husić izabran i imenovan kao novi direktor JP Visoko Ekoenergija još uvijek nije zvanično objavljen, međutim, u želji da se dodvore biračima, u populističkom saopćanju JKP Visoko (Mirnesa Fatića- kandidata i predsjednika BPS-a) se navodi: „Ugovor o reklamiranju aktivnosti JP “Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko potpisali su gospodin Mirnes Fatić šef Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata Grada Visoko i gospodin Muhamed Husić direktor JP “Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko.

“Ovo imenovanje dokazuje da struka i sturčan kadar nisu prioritet gradonačelnici, nego JP i JU služe za zapošljavanje pristalica politike iste. U ovo preduzeće nedavno je zaposlena i Merjema Dautović, djevojka srednjeg sina gradonačelnice Babić, a kandidatkinja za Gradsko vijeće gradonačelnicine Nezavisne liste je i Dženeta Jamaković, koja je zaposlenica JP Visoko Ekoenergija.

Koliko gradonačelnica gubi konce i koliko je dosla do zida gdje nema dalje govori i podatak da za najbliže svoje saradnike uzima ljude koji su joj u prethodnom periodu radili o glavi.

Muhamed Husić, zbog kojeg je prekršila popriličan broj zakona, je čovjek koji je 2012.godine kao nosilac liste SDPa ušao u Općinsko vijeće, gdje se zadržao jako kratko jer ga zvala pozicija ministra u Vladi ZDK.

Ovom imenovanju prethodila je SDPova gnusna igra u Vladi i Skupštini Zeničko-dobojskog kantona. Te 2012.godine SDP je uz pomoć Lijanovića i još par malih stranaka izbaciti SDA iz vlasti i tako je i Amra Babić (SDA) dotadašnja ministrica Finansija u Vladi ZDK postala kandidatkinja, a kasnije i načelnica Visokog. Iako je SDA (čiji je Amra bila član) bila izborni pobjednik, većina je odlučila. Politika kojom se vodila Amra Babić kada je sakupljala glasove zasnivala se na Amri ŽRTVI SDPa.

Nakon smjene Vlade ZDK i izbacivanja SDA uz vlasti, krenule su tada njihive unutarnje borbe. Muhamed Husić je izašao iz Općinskog vijeća i otišao na ministarsku poziciju u Vladi ZDK, ministarstvo privrede, a tadašnja njegova biografija bila je predmet šprdnje. Glavna stavka Muhamedove biografije bila je organizator “Nebesko plave noći” (noć u kojoj FK Zanatlija, gdje je Muhamed bio u upravi pa ga uništio, proslavlja rezultate koji su iza njih). Nebesko plava noć, nije ništa drugo bila, nego teferič koji je Muhameda poslao na ministsrsku poziciju.

Netom, nakon odlaska iz ZDK, Muhamed je kroz instituciju SDPa djelovao da bi se približio Amri Babić. Tako je 2016.godine žrtvovao Ermina Dlakića i više od pola članstva odvuko da glasaju za Amru, a među glavnim lobistima bio je Ramiz Brkuć, bivši kandidat za načelnika iz reda SDPa 2012.godine, sada kandidat za Gradsko vijeće na gradonačelnicinoj Nezavisnoj listi. Ramizova žena Nađa Brkić je kasnije u vrijeme nastajanja konkursa imenovana za člana komisije za izbor direktora, a kasnije i člana Nadzornog odbora JP Visoko Ekoenergija, te na taj način Muhamed uz pomoć svojih partijskih kolega, a po nalogu Amre Babić, postaje prvi čovjek Visokog. Koliko je ovo preduzeće značajno, govori podatak da ga Amra zove “Zlatna koka budžeta”.

Ban.ba