Kako Agencija za statistiku računa prosječne plate

Plata u uslužnim djelatnostima 543 KM, građevinari imaju 634 KM, dok trgovci…

Najniža prosječna neto plata u maju bila je u djelatnosti pružanja smještaja, te pripremi i usluživanju hrane i iznosila je 543 KM, u građevinarstvu je iznosila 634 KM, dok je prosječna neto plata u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima iznosila 654 KM, podaci su Agencije za statistiku BiH.

U finansijskim i djelatnostima osiguranja prosječna neto plata u maju iznosila je 1.543 KM, u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji 1.432 KM, dok je prosječna neto plata u informacijama i komunikacijama iznosila 1.327 KM.

Prosječna mjesečna bruto plata u BiH u maju je iznosila 1.450 KM i nominalno je niža za 1,4 posto u odnosu na decembar prošle godine, te viša za 1,4 posto u odnosu na maj lani. 

Tim povodom smo kontaktirali Agenciju za statistiku Bosne i Hercegovine, te nas je zanimalo na koji način dolaze do ovih podataka, te kako računaju prosječnu platu u BiH, s obzirom da se ponekad čini da je naše ekonomsko tržište mnogo slabije sa primanjima u odnosu na prosječnu platu koja ponekad ne predstavlja realno stanje na terenu. Pitali smo sljedeće:

1) Na koji način dolazite do prosječne plate u BiH koja, naprimjer, za mjesec maj iznosi 940 KM? Čisto za naše čitatelje da pojasnite način kalkulisanja i izračunavanja prosječne plate u BiH?

2) S obzirom da je realno stanje da brojni građani BiH rade za platu od, primjera radi, 500 KM, na koji način dolazite do podataka kada su u pitanju plate zaposlenih, u državnom i realnom sektoru, na nivou BiH?

Iz Agencije za statistiku, kojeg potpisuje Mirsada Adembegović, stručni savjetnik za odnose sa javnošću, smo danas dobili sljedeći odgovor:

Također, u odgovoru kojeg smo dobili stoji da je u svim statističkim saopštenjima Agencije za statistiku BiH navedena metodologija po kojoj se rade prosječne plate, u konkretnom slučaju neto plate.

Kako su nam naveli iz Agencije, sve brojke za mjesec maj 2020. godine, o tome koliko su visoke plate u kojoj branši, ko ima najveće, a ko najmanje plate, te kakve su te plate u odnosu na neki raniji period možete pročitati OVDJE.
 
Preuzeto sa Source.ba