Kad Špiodić pobrka brojke

Kišno jutro u Visokom kao da je plakalo za srebreničkim žrtvama koje se već tradicionalno ispraćaju iz Gradskog groblja u Visokom.

Posljednjih godina u tradiciju prelaze i gafovi ovdašnjih personifikacija vlasti:
– jeftini razglasi koji rade na principu toplo – hladno, malo rade pa ne rade,
– koncerti zabavne muzike na dan ispraćaja žrtava – “Visočko ljeto 2016” od 8. do 13. jula kulturno zabavni program.

I da ne nabrajamo, vratimo se današnjem ispraćaju i ilustrativnom prikazu današnjeg “promašaja”.

Činjenice koje treba znati da bi se shvatila ilustracija;
– Do sada je u Memorijalnom centru ukopano 6.575 žrtava genocida, dok je 235 individualno ukopano izvan Potočara, na lokanim mezarjima, prema željama njihovih porodica.

– “8372 … ukupan broj žrtava koji nije konačan”, tako piše na spomen obilježju u Potočarima.