JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko – Povelja Grada Visoko za 2020.

Gradsko vijeće je, na 10. sjednici od 3. augusta, sa 22 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko za 2020. godinu.

Povelja Grada Visoko“ u 2020. godini dodjeljuje se JAVNOJ USTANOVI ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO, za doprinos u odgojno –obrazovnom radu, iznjedrivši generacije vrijednih, čestitih i uglednih građana  koji predstavljaju i afirmišu Grad Visoko u zemlji i inostranstvu.  

            Uz priznanje dodjeljuje se i novčani iznos nagrada od 2.000,00 KM (slovima: dvije hiljade konvertibilnih maraka).

            „Povelja Grada Visoko“ uručit će se dobitniku na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Visoko povodom obilježavanja Dana Grada Visoko, 29. augusta 2020. godine.

POVELJA GRADA VISOKO – kolektivna

JAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO

          Javna ustanova za predškolski  odgoj  i obrazovanje  Visoko  počela je sa radom 1974. godine.

           Vrtić je specifična  ustanova za boravak, njegu, odgoj i obrazovanje djece u dobi od 6 mjeseci  do polaska  u osnovnu školu.  Put razvoja kvalitete odgojno –obrazovne prakse vrtića  dugotrajan je   i

zahtjevan proces. Vrtić je kompleksan  sistem u kojem su svi dijelovi povezani  i čine cjelinu.

           Vrtić  predstavlja težnje  i akcije svih koji u njemu svakog dana djeluju i učestvuju, njihovih interakcija  s prostorom i drugim osobama, njihove komunikacije i odnosa , načina organizacije vremena i aktivnosti.

          Vrtić  ima različite centre aktivnosti i tako dijete samo bira u kojem će centru boraviti. Okruženje je estetski lijepo, a dijete se osjeća  sigurno i zadovoljno.

          Kroz svoje aktivnosti vrtić radi na unapređenju  i zaštiti  čovjekove okoline,  sa posebnim akcentom  na njegovanje i  uzgoj novih sadnica drveća. 

          Javna ustanova za predškolski  odgoj  i obrazovanje  Visoko svake godine  obezbijedi  smještaj za 180 do 200 djece.

         Na kraju školske godine  ustanova  kroz Cjeloviti razvojni program  isprati 35  do  45 djece u školu, a kroz  Program  obaveznog  predškolskog  odgoja  i obrazovanja  u školu se isprati 380 do 420

djece.

         Javna ustanova za predškolski  odgoj  i obrazovanje  Visoko ispratila je u školu 1840 djece kroz Cjeloviti razvojni program   i  2800  djece  kroz  Program obaveznog  predškolskog odgoja.

        Ustanova je u toku 46. godina postojanja ispratila  ukupno 4640 djece.

        U Javnoj ustanovi za predškolski  odgoj  i obrazovanje  Visoko primjenjuje se cjeloviti razvojni program  predškolskog  odgoja  i obrazovanja  koji donosi Ministarstvo  za obrazovanje, nauku,  kulturu i sport Zeničko –dobojskog  kantona. Cjeloviti razvojni program se primjenjuje u 7 odgojnih grupa.

      Za  djecu starijih  uzrasta Javna ustanova za predškolski  odgoj  i obrazovanje  Visoko realizira  kurs engleskog jezika.

     Javna ustanova za predškolski  odgoj  i obrazovanje  Visoko,  kao jedina predškolska ustanova  u Gradu  se obavezala  da će organizirati i  realizirati obavezni  predškolski odgoj  i obrazovanje za svu djecu sa područja  Grada  Visoko u godini pred polazak u školu.Ovim projektom POPOIO svake godine  obuhvati između 380 i 420 djece. Realizacija se obavlja  na dvanaest lokacija u saradnji sa osnovnim  školama, a kroz mobilne igraonice.

     Javna ustanova za predškolski  odgoj  i obrazovanje  Visoko  je u cilju promovisanja  realiziranih aktivnosti  dobitnik nagrada za:

1.Inovativog nastavnika – prvi put 2017. godine ( direktorica Halima Abdukić),

                                       –  drugi put 2019. godine (odgajateljica  Emina Kamenjaš) u organizaciji COI   

                                     Step by step;

2. Izlagača  dobre prakse na Balkanskom savezu udruženja vaspitača (BAPTA);

3. Izlagača  dobre prakse  u Udruženju predškolaca  FBiH.

Kroz dugogodišnji odgojno-obrazovni rad  ova Javna ustanova iznjedrila  je generacije vrijednih, čestitih i uglednih građana  koji predstavljaju i afirmišu Grad Visoko u zemlji i inostranstvu