JU KSC „Mladost“ Visoko: Javni oglas za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme

Na osnovu člana 24.Pravila JU KSC “Mladost“Visoko, Odluke o popuni radnog mjesta, broj: 01/2-147/19 od 20.05.2019.g., Upravni odbor JU KSC “Mladost“ Visoko raspisuje

Javni oglas za popunu radnog mjesta 

1. Radnik/ca na održavanju čistoće -na određeno vrijeme 12 (dvanaest) mjeseci -1 (jedan) izvršilac

Pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i slijedeće uslove:

-NK – Osnovna škola

-1 (jedna) godina radnog iskustva

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti slijedeće dokumente:

– uvjerenje o državljanstvu BiH (ovjerena kopija)

– izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija)

– svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (ovjerena kopija)

– potvrdu o radnom iskustvu

– kratku biografiju

Dokumenti ne mogu biti stariji od 6 (šest) mjeseci.

Izabrani kandidat će naknadno dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nekažnjavanju.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Oslobođenje“, web stranici Općine Visoko i oglasnoj ploči JU KSC “Mladost“ Visoko na adresu:

JU KSC “Mladost“ Visoko, Branilaca bb, 71300 Visoko, sa naznakom

“Prijava na Javni oglas za popunu radnog mjesta-Radnik/ca na održavanju čistoće.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.