JU KSC „Mladost“: Javni poziv za prodajne štandove u okviru “Visočkih zimskih radosti”

JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE PRODAJNIH ŠTANDOVA U OKVIRU MANIFESTACIJE “VISOČKE ZIMSKE RADOSTI”

 

Na osnovu člana 41. Odluke o komunalnom redu („Sl. glasnik općine Visoko“, broj:  4/15, 5/15), a u skladu sa Programom manifestacije „Visočke zimske radosti“,  broj: 04/1-20-1-266/17 od 01.11.2017.godine, JU KSC „Mladost“ Visoko raspisuje:

JAVNI POZIV

ZA KORIŠTENJE PRODAJNIH ŠTANDOVA U SVRHU OBAVLJANJA DJELATNOSTI TRGOVINE I UGOSTITELJSTVA U OKVIRU  MANIFESTACIJE „VISOČKE ZIMSKE RADOSTI 2017/18“

I

  1. PRODAJNI  ŠTAND
  2. Lokacija: Plato ispred dvorane KSC“ Mladost“, ul. Branilaca bb, općina Visoko,
  3. Dimenzija:  2,10 x 0,80 m sa jednim rasvjetnim tijelom,
  4. Period  korištenja : 10.12.2017 – 20.01.2018. godine,
  5. BEZ NAKNADE,
  6. Opis djelatnosti : Prodaja i usluživanje sokova, toplih napitaka, svježih peciva, konditorskih proizvoda, prigodnih poklona i suvenira.
  7. Pravo učešća: Pravo učešća imaju pravna i fizička lica registrovana za vršenje trgovinske, ugostiteljske ili obrtničke djelatnosti.

II

4 štanda za prodaju prehrambenih proizvoda

4 štanda za prodaju pića, napitaka, sendvića

4 štanda za prodaju suvenira, paketića, čestitki i sl.

III

Korištenje prodajnih štandova je bez naknade, uz uslov da korisnici prodaju svoje proizvode za vrijeme rada klizališta, odnosno svakim radnim danom od 14,00 do 22,00, te danima vikenda od 11,00 do 23,00 sata.

Ostali uslovi / priložiti uz prijavu:

– Izvod iz sudske registracije (za pravna lica),

– Rješenje nadležnog općinskog organa (za fizička lica)

– Uvjerenje o poreskoj registraciji,

– Uvjerenje o izmirenim javnim prihodima koji proističu iz vršenja djelatnosti,

IV

 

Prijave u zatvorenim kovertama sa naznakom „PRIJAVA  ZA  KORIŠTENJE PRODAJNIH ŠTANDOVA – VISOČKE ZIMSKE RADOSTI 2017/18”

dostaviti do 07.12.2017.godine do 12,00  sati u KSC „MLADOST“ Visoko, Branilaca bb.

Nepotpune i neblagovremena prijave neće se razmatrati.

Otvaranje prijava održat će se 07.12.2017. godine u 15,00 sati.

 

V

Ovaj poziv objavit će se na oglasnoj tabli JU KSC“Mladost“ Visoko, web stranici i oglasnoj tabli Općine Visoko.