JU Gradska biblioteka Visoko

bibliotekaGradska biblioteka Visoko osnovana je 1946. godine. Od male biblioteke koja je u početku raspolagala sa veoma malim knjižnim fondom, formirala se u veoma značajnu kulturno-obrazovnu instituciju na području općine Visoko. Biblioteka je osnovana na inicijativu Sreskog sindikalnog vijeća kao samostalna ustanova. Od sindikalne biblioteke čiji fond su činili ostaci nekadašnjih biblioteka raznih prosvjetnih i konfesionalnih društava, te knjiga pokloni građanstva i drugih darodavalaca, formirana je Narodna ili Gradska biblioteka čije je sjedište bilo u Šajberovoj kući (bivši Dom JNA), kasnije u Fiskultumom domu i na još nekoliko lokacija.
Biblioteka je radila u veoma nepovoljnim uvjetima, bez stalnog stručnog kadra i sigurnih materijalnih sredstava. U to vrijeme u biblioteci su radili uglavnom amateri, najčešće učiteljice Gveta Luburić, Dragica Vojinović i drugi.

1953. godine rad biblioteke je znatno unaprijeđen dobivanjem odgovarajućeg smještaja, angažiranjem profesionalnog bibliotečkog radnika Nedžiba Mustagrudića. U vrijeme donošenja Zakona o bibliotekama 1957. godine, Narodna biblioteka je imala više od 3.000 knjiga i 700 čitalaca.Već tada ima svoj organ upravljanja i finansira se kroz budžet opštine Visoko. Međutim, krajem pedesetih godina biblioteka prestaje sa radom, ali je knjižni fond uglavnom sačuvan. Rješenjem tadašnjeg Narodnog odbora opštine Visoko 1960. godine, izvršena je integracija većine ustanova i organizacija iz oblasti kulture i formiran Narodni univerzitet u čiji sastav je ušla i Narodna biblioteka, locirana u zgradi mjesnog bioskopa. Dolaskom stručnog bibliotečkog radnika, gospodina Sulejmana Muzaferije, osiguranjem stalnih materijalnih sredstava počinje tzv. ‘obnovljeni rad’ biblioteke. Kvalitetom rada, entuzijazmom i odgovornošću Sulejman Muzaferija unapređuje rad biblioteke. Kako se knjižni fond biblioteke uvećava i broji oko 10.000 inventarnih jedinica, javlja se i potreba za većim prostorom. Godine 1965. biblioteka dobija odgovarajući smještaj u prostorijama Doma kulture. Međutim, zbog organizacionih slabosti Narodni univerzitet je dezintegriran, pa je biblioteka ponovo samostalna ustanova koja se finansira iz budžeta opštine i čija samostalnost traje sve do 1972. godine. Tada je nakon temeljitih priprema ušla u integraciju u Zajednicu kulturno-prosvjetnih organizacija, koja kasnije mijenja ime u Radnički univerzitet “Rešad Saletović”, a krajem osamdesetih godina u Centar za kulturu i obrazovanje.

1984. godine dolazi do značajne promjene vezane za prostor biblioteke. Biblioteka je premještena u zgradu bivšeg Srednjoškolskog centra “Janko Balorda”, mnogo veće kvadrature, ali i na mnogo lošiju lokaciju, tj.periferni dio grada. Iako broj nabavljenih knjiga kontinuirano raste, loša lokacija nepovoljno utiče na broj korisnika biblioteke, te se isti umnogome smanjuje.

Ratni period 1992-1995. godina je period kada se ulažu maksimalni napori da se sačuva knjižni fond biblioteke, a u isto vrijeme se ne prekida rad sa korisnicima. Poslijeratni period donosi također promjene u pogledu statusa, finansiranja i lokacije biblioteke. Odlukom Općine Visoko 2000. godine biblioteka se izdvaja iz Centra za kulturu i obrazovanje i postaje samostalna Javna ustanova Gradska biblioteka Visoko čije finansiranje preuzima Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona. U Biblioteci se nalaze slijedeća odjeljenja: odjeljenje za djecu, odjeljenje za odrasle čitaoce, čitaonica, odjeljenje za obradu knjižnog fonda, prostor za serijske publikacije. Poseban dio biblioteke čini Zavičajna zbirka u kojoj se čuva autentična građa vezana za Visoko.

Biblioteka sada raspolaže sa veoma kvalitetnim knjižnim fondom od oko 54. 000 knjiga, velikim brojem serijskih publikacija, audiovizuelne i druge bibliotečke građe. Zadani cilj 1 knjiga na 1 stanovnika već je postignut i premašen. Sa raznovrsnim knjižnim fondom i kvalitetnim stručnim kadrom ova biblioteka spada među bolje i značajnije biblioteke u Bosni i Hercegovini.

2008. godine JU Gradska biblioteka Visoko je postala članica jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema COBISS. Uvezivanje u ovaj sistem pozitivno se odražava na kvalitet rada ove institucije, jer je knjižni fond ove bibliteke postao dio velikog internacionalnog sistema. Istovremeno korisnicima biblioteke omogućava pristup bazama podataka svih biblioteka koje funkcioniraju u ovom sistemu. Kao savremeni kulturno-informacioni i dokumentacioni centar Biblioteka pored osnovne djelatnosti koja podrazumijeva prikupljanje, čuvanje i obradu bibliotečke građe, kontinuirano radi i na promoviranju pisane riječi održavanjem književnih večeri, izložbi knjiga i si. Iz tog razloga joj u kulturno-obrazovnom miljeu Visokog pripada nezaobilazno mjesto.